Statushouders in het mbo

De meeste statushouders die een opleiding volgen, stromen in binnen het mbo. Het overgrote deel van hen start, om verschillende redenen, op de entreeopleiding. Voor de beste kansen op de arbeidsmarkt wordt echter een mbo-opleiding op niveau twee aangeraden. KIS onderzocht de onderwijs carrière van statushouders binnen het mbo, en doet aanbevelingen om deze carrière succesvol te laten verlopen.

KIS publicatie
Integratie- en inburgeringsbeleid

In dit rapport brengen we in beeld hoe de onderwijscarrière op het mbo van (veelal jonge) statushouders verloopt. Lukt het hen om de overstap van de entreeopleiding naar niveau twee te maken? Tegen welke mogelijke barrières lopen zij aan op niveau twee en de hogere niveaus (drie en vier) en welke goede voorbeelden zijn er te noemen vanuit de praktijk? Maar bovenal: wat is er nodig om statushouders succesvol door- en uit te (laten) stromen binnen het mbo?

Publicatie details

Auteur
Suzan de Winter-Koçak; Ruth Yohannes; Inge Razenberg
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2021
ISBN
978-94-6409-079-6
Aantal pagina's
30

Meer informatie?Neem contact op met:

Suzan de Winter-Koçak

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-2303247
Afbeelding