De aanpak van discriminatie: ‘Het is een taak van de hele samenleving’

Het ministerie van SZW stelde in de zomer van 2020 een decentralisatie-uitkering beschikbaar voor het verminderen en voorkomen van discriminatie op grond van herkomst en bevorderen van samenleven. Elf gemeenten zijn begin 2021 gestart en nog eens negen gemeenten starten in het voorjaar. KIS gaat in gesprek met enkelen van hen, om hun werkwijze te ontrafelen en inspiratie en tips op te halen. Adviseur Ceronne Kastelein sprak als eerste met Stefano Frans, beleidsadviseur en projectleider bij Anti Discriminatie Bureau Zeeland.

Artikel
Discriminatie

Zeeuws Deltaplan

In Zeeland draagt het Anti Discriminatie Bureau zorg voor de uitvoering van de wettelijke taken van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening en besteden ze aanvullend aandacht aan beleid en preventie. Daaronder valt ook het opzetten en uitvoeren van verschillende projecten. Zo ontwikkelden ze het Zeeuws Deltaplan aanpak Discriminatie. Dat is een uitgebreid plan dat zich over allerlei domeinen strekt, zoals de arbeidsmarkt, het onderwijs en veiligheid. Het doel is om zowel gemeenten als andere partijen in de samenleving in beweging te krijgen om projecten op te zetten of financieren die discriminatie, waaronder die naar herkomst, kunnen voorkomen. Dit werk is mede mogelijk gemaakt door de decentralisatie-uitkering.

Je kunt als gemeente bijvoorbeeld dialoogtafels organiseren, of als werkgever de Charter Diversiteit ondertekenen

Projectleider Stefano Frans over het Zeeuws Deltaplan aanpak discriminatie: ‘Zie het als een soort menukaart. Je kunt er bijvoorbeeld als gemeente voor kiezen om dialoogtafels te organiseren, of als werkgever de Charter Diversiteit te ondertekenen. Ook staan er acties in het plan die betrekking hebben op cultuur. Denk bijvoorbeeld aan musea die in hun collectie meer aandacht besteden aan discriminatie of scholen die een expositie plaatsen. Als antidiscriminatie-voorziening (ADV) ondersteunen en adviseren wij gemeenten.'

21 maart

Achter de schermen wordt al een tijdje gewerkt om verschillende partijen bij het Deltaplan te betrekken. En dat lukt al heel goed. Gemeenten zijn aangehaakt, maar ook met schoolbestuurders en de politie is gesproken. Op 21 maart is het de internationale dag tegen racisme en discriminatie. Dan wordt het plan officieel gelanceerd. Ook wordt dan wereldkundig gemaakt welke acties er al zijn opgepakt. Stefano hoopt dat het andere organisaties inspireert om zich ook aan te sluiten bij het Deltaplan: ‘Dan vormen we zo als Zeeuwse samenleving één grote coalitie in de bestrijding van racisme en discriminatie en het bevorderen van diversiteit en inclusie.’

Succesfactoren en uitdagingen

Een goede relatie en werken aan draagvlak is een van de belangrijkste succesfactoren. ‘Het kost wat tijd en energie, maar we zien dat het er op de langere termijn voor zorgt dat het onderwerp meer gaat leven en op verschillende agenda’s blijft staan. De grootste uitdaging zit in het bereiken en betrekken van inwoners die niet zomaar naar een dialoogtafel komen, of die het probleem niet zien. Daarin werken we samen met gemeenten. Dat geldt ook voor het bereiken van voldoende werkgevers en commerciële partijen.’

Werk aan een brede coalitie van partijen in jouw gemeente, bouw relaties op en creëer draagvlak. Daarmee maak je de gedeelde verantwoordelijkheid zichtbaar

Een brede coalitie

Op de vraag welke tip Stefano andere gemeenten zou meegeven als zij aan de slag gaan met verminderen van discriminatie en racisme, antwoordt hij: ‘Werk aan een brede coalitie van partijen in jouw gemeente. Bouw relaties op en creëer draagvlak. Daarmee maak je de gedeelde verantwoordelijkheid zichtbaar. De aanpak van discriminatie is niet louter een taak van de overheid, het is een taak van de hele samenleving.’

Geïnspireerd

Waar de inspiratie voor het Deltaplan vandaan komt? ‘We zijn op het idee van het Zeeuws Deltaplan gekomen door een initiatief vanuit de landelijke branchevereniging van antidiscriminatie-voorzieningen. Zij hebben vorig jaar op 1 juli een paginagrote advertentie in dagblad Trouw geplaatst waarin zij bij het kabinet pleitten voor een Nationaal Deltaplan. Wij hebben dit vertaald naar de Zeeuwse situatie en verder concreet uitgewerkt. Juist de vrijheid voor deelnemers om zélf uit de menukaart te kiezen spreekt veel gemeenten aan. Als ADV hebben we in de ontwikkeling van de menukaart ook veel gehad aan de kennis van KIS. Bij elke actie die we uitvoeren in het kader van het Deltaplan laten we ons inspireren door de handreiking Wat werkt bij het verminderen van discriminatie. Ook brengen we deze onder de aandacht wanneer partijen activiteiten onder deze vlag willen opzetten.’

Auteur: Ceronne Kastelein