Vandaag start een landelijke campagne die huwelijksdwang en achterlating moet voorkomen.

In Nederland worden jaarlijks kinderen en jongeren achtergelaten in het buitenland, terwijl ze dachten op vakantie of familiebezoek te gaan. Na de vakantie blijft hun stoel op school leeg, terwijl de rest van het gezin terugkeert naar Nederland. Ook worden jaarlijks jongeren door hun ouders, familie of omgeving gedwongen tot een huwelijk. Het hele jaar door speelt deze problematiek. De vakantieperiode is echter extra risicovol omdat jongeren tijdens een vakantie in het buitenland kunnen worden uitgehuwelijkt of achtergelaten. Vandaag start daarom de campagne huwelijksdwang en achterlating, die duurt tot 30 juni.De campagne is een samenwerking tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA). Meer informatie over de campagne is te vinden bij het LKHA

Doelen en middelen van de campagne

De campagne richt zich op jongeren en docenten in het voortgezet- en middelbaar (beroeps)onderwijs. Op sociale media worden docenten opgeroepen signalen van huwelijksdwang en achterlating te herkennen en hierover met leerlingen in gesprek te gaan. Hierbij kunnen zij gebruik maken van de tips die het LKHA voor professionals heeft ontwikkeld. Daarnaast is de campagne er op gericht om jongeren te informeren waar ze terecht kunnen voor advies en hulp. De campagne doet een appel op de jongeren zelf om actief hulp te zoeken en niet te blijven rondlopen met twijfels en vragen. Naast de website Trouwen tegen je wil is er informatiemateriaal voor jongeren beschikbaar. 

Alert zijn op signalen

Het is mogelijk om bij de campagne aan te sluiten door bijvoorbeeld docenten te informeren over de sociale media campagne en het campagnemateriaal. Het appel aan hen is alert te zijn op signalen van leerlingen en door hen te wijzen op de website en in plaatselijke kranten een artikel over de campagne te plaatsen. Er is een digitaal bestelformulier voor het bestellen van het campagnemateriaal dat bestaat uit signaalkaartjes, een z-card over huwelijksdwang, een flyer met informatie over huwelijksdwang en achterlating, posters en de tips voor professionals voor het herkennen van signalen en het gesprek.   

Vermoedens anoniem bespreken

Op grond van de Wet meldcode moeten scholen over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling beschikken. Hierin moet zijn vastgelegd op welke wijze professionals op uw school omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, waaronder ook signalen van huwelijksdwang en achterlating. Bij huwelijksdwang en achterlating is het belangrijk dat de school vermoedens of signalen hiervan niet toetst bij de ouders, maar de signalen bespreekt met de jongere zelf en deskundigen inschakelt van Veilig Thuis. Dit vanwege de risico’s die een jongere kan lopen als de familie weet dat over het aankomende huwelijk of mogelijke achterlating met derden is gesproken. Voor overleg kunnen professionals terecht bij Veilig Thuis waar vermoedens of zorgen anoniem kunnen worden besproken. (Veilig Thuis, telefoonnummer 0800 – 2000.)

Hilde Bakker, adviseur bij KIS onderstreept het belang van de campagne. ‘Vroegtijdige signalering van huwelijksdwang en van achterlating kan veel ellende voorkomen’, zegt ze. ‘Eenmaal in een huwelijk of eenmaal achtergelaten in een ander land is het lastig om eruit te komen.’

Lees meer over huwelijksdwang en achterlating

Anderen bekeken ook

  • Wanneer spreken we eigenlijk van huwelijksdwang en vanuit welke motieven wordt iemand gedwongen in het huwelijk te treden? Deze factsheet gaat onder...
    Bekijk

Jouw bijdrage

1 + 2 =
Geef het antwoord op deze rekenoefening. Voorbeeld voor 1+3: voer 4 in.