Met de hashtag #StopShaming vragen oud-politicus Tofik Dibi en BN’ers als Najib Amhali en Abdelkader Benali aandacht voor shame sexting. De oproep van de BN’ers is gericht aan politici, justitie en sociale media en de boodschap is helder: er moet meer gedaan worden om online shaming te bestrijden. Eerder vroeg KIS al aandacht voor dit fenomeen.

Juist in coronatijd – waarbij jongeren meer binnen zitten en nog meer op hun smartphone gebruiken - lijkt er een stijging te zijn van seksueel getinte beelden die zonder toestemming van de afgebeelde persoon gedeeld worden met het doel de persoon te ‘ontmaskeren’ en aan de schandpaal te nagelen. Dit signaleerde jongerenwerker Hanae Haddouch deze week in het NPO1-radioprogramma Met het Oog op Morgen.

De aandacht voor het thema online shaming past bij eerder onderzoek van KIS getiteld Niet Jouw Schuld!, waarin vooral de impact op tienermeiden en hun moeders werd belicht. Daarin werd ook uitgelegd dat meiden chantabel zijn, mede doordat er thuis nauwelijks wordt gesproken over seksualiteit. In het onderzoek zijn aanbevelingen opgenomen, zodat hulpverleners gezinnen beter kunnen bijstaan in de (seksuele) opvoeding.

Er moet zowel vanuit huis als op school aandacht zijn voor online weerbaarheid, pesten en shame sexting

In het rapport wordt verder benadrukt dat sociale media-opvoeding ook moet worden ingebed in het onderwijs. Volgens KIS-onderzoeker Hanan Nhass vestigt de #StopShaming de aandacht op een belangrijk maatschappelijk probleem. ‘Zowel slachtoffers als plegers zijn steeds jonger. Zodra kinderen van 10 jaar een smartphone krijgen, moet er zowel vanuit huis als op school aandacht zijn voor online weerbaarheid, pesten en shame sexting.’

Toolbox

Binnenkort publiceert KIS een toolbox voor sociaalwerkers, onderwijsprofessionals en hulpverleners om het gesprek te kunnen voeren met jongeren en hun ouders met als doel het voorkomen van online shaming. In de toolbox zit een animatiefilm, een overzichtskaart en een handreiking. Siham el Moussaoui die betrokken is bij de toolbox ziet dat professionals handelingsverlegen zijn. ‘Er zijn professionals die niet goed weten wat ze nu wel of juist niet tegen ouders kunnen zeggen, bijvoorbeeld uit angst voor escalatie of zelfs eerwraak. Met de toolbox bieden we ze concrete handvatten om het gesprek aan te gaan en oog te hebben voor slachtoffer én pleger. Juist ook om herhaling te voorkomen.’

Krachtig signaal

Dat het manifest van hashtag #StopShaming vooral door BN’ers van Marokkaanse en Turkse komaf is ondertekend, is volgens Nhass en El Moussaoui een krachtig signaal. Tegen de NOS verklaarde BNN-presentator Sahil Amar Aïssa, een van de ondertekenaars: ‘Het statement staat er ook voor dat wij als mannen uit de Marokkaanse en Turkse gemeenschap moeten opstaan om ons uit te spreken tegen de manier waarop de vrouwen en queer-community in onze gemeenschap eigenlijk constant doelwit is geweest van shaming en exposing voor het minste of geringste. Voor een dansje op TikTok.’

 

Jouw bijdrage

12 + 8 =
Geef het antwoord op deze rekenoefening. Voorbeeld voor 1+3: voer 4 in.