Terugblik: Kennis- en netwerkbijeenkomst regio Noord-Nederland

Op 18 december namen ruim 50 mensen deel aan een kennis- en netwerkbijeenkomst in Groningen, waarin de samenwerking tussen informele en formele organisaties op het thema zelfbeschikking en seksuele gezondheid centraal stond. 

Artikel
Zelfbeschikking

Het doel van het organiseren van regionale bijeenkomsten voor zowel formele als informele organisaties, met het overkoepelende thema Zelfbeschikking, waar seksuele gezondheid en reproductiviteit een onderdeel van is, is het bevorderen van uitwisseling van kennis en expertise en vergroten van het net- werk.

KIS-onderzoeker Hilde Bakker nam ons in de bevindingen van het nieuwe onderzoek van Pharos en Rutgers: “New Perspectives on reproductive health". Dit onderzoek richt zich op het thema seksuele gezondheid en reproductiviteit, met specifieke focus op de opvattingen en behoeften van mensen met een vluchtelingenachtergrond rond gezinsplanning, kinderwens en preventie van onbedoelde zwangerschappen.

Afsaneh Moghadem, projectleider bij GGD Sense Noord-Nederland, sprak over het belang van het thema seksuele gezondheid als een cruciaal aspect van welzijn van nieuwkomers en verschillende migrantengroepen. Qua aanpak werken zij vraag gestuurd op deze specifieke doelgroepen, soms in de vorm van theater, weerbaarheidstrainingen of kooksessies. 

Break-out sessies

Tijdens break-out sessies vond de uitwisseling tussen de formele en informele werkers plaats. Om de centrale vraag ‘Hoe verloopt momenteel de samenwerking tussen de organisaties in Noord-Nederland rondom zelfbeschikking, en seksuele gezondheid in het bijzonder?’ te beantwoorden, stelden we de volgende vragen: 

 

1. Weten ze elkaar te vinden?

Er blijkt dat de organisaties elkaar nog onvoldoende kunnen vinden. Bekendheid via publiciteit en erkenning van de noodzaak om te investeren kunnen hierbij helpen. Gebrek aan tijd op uitvoeringsniveau belemmert vaak het opbouwen van dit netwerk. Opbouwen van een dergelijk netwerk vergt veel tijd, vooral omdat informele werkers soms van de radar kunnen verdwijnen en het dan weer nodig is om anderen bereid te vinden. Ervaringsdeskundigen kunnen hier een goede rol in spelen, maar worden maar zelden ingeschakeld, tenzij ze verbonden zijn aan een grotere instelling die dat faciliteert, zoals GGD Sense NN.

 

2. Wat hebben ze van elkaar nodig?

De deelnemers delen ideeën en kansen om de samenwerkingen te verbeteren:

  • Ervaringsdeskundigheid
  • Zichtbaarheid
  • Zorgkaart: Als een stichting op de Zorgkaart is opgenomen helpt dat om partijen met elkaar in contact te brengen.
  • Meer netwerkbijeenkomsten zoals deze 
  • Kortere wachttijden
  • Meer aandacht besteden aan de initiatieven en werkwijze van ervaringsdeskundigen op beroepsopleidingen. 
  • Meer aandacht voor preventie en voorlichtinl in de AZC’s.
  • Seksuele gezondheid en reproductiviteit meenemen in de te bewaken leefgebieden.
  • Een overkoepelende instantie (zoals een GGD) of gemeentelijke instantie zou een bestand bij moeten bij houden voor ervaringsdeskundigen, sleutelfiguren en informele werkers op gemeentelijk of regionaal niveau.

3. Wanneer levert samenwerking echt iets op en wanneer zorgt het voor drempels?

Samenwerkingen leveren echt wat op als we krachten bundelen, zoals in de Alliantie Vluchtelingen in Emmen. Dit werkt goed, omdat zij zich realiseren dat niet elke gemeenschap alles zelf kan oplossen, dat men kan leren van elkaar, gebruik maken van elkaars kennis en ervaringen.

Financiën zijn een belangrijk onderdeel van de samenwerkingen. Een gemeente heeft vaak potjes geld voor ‘diversiteit’, het advies van een beleidsambtenaar is hierin belangrijk. 

Plenaire afsluiting

We sluiten de dag af met de boodschap: betrek vrijwilligers en ervaringsdeskundigen ook bij de beleidsontwikkeling van de gemeente! Gevolgd door een prachtige spoken word door Pierre Semudenge: "Wie ben ik? Ik ben een sleutelpersoon." Pierre improviseerde en nam ons mee in zijn levensverhaal als vluchteling. Hij laat ons zien hoe je van inspiratie tot implementatie kunt komen.

 

Meer informatie?Neem contact op met:

Eliane Smits van Waesberghe

icon_chevron Stuur een e-mail
Afbeelding

Fatima Acherrat

icon_chevron Stuur een e-mail
Afbeelding
fatima