Internationale Vrouwendag, voor alle vrouwen dus

Internationale Vrouwendag is de dag waarop we wereldwijd vrouwen vieren en tegelijkertijd aandacht vragen voor een betere positie voor de vrouwen in onze maatschappij. Mannen hebben het goed en wij vrouwen willen gelijkheid. Toch? Gelukkig laten diverse onderzoeken zien dat die gelijkheid steeds dichterbij komt. Alleen is dat niet voor alle vrouwen zo. Men kan zeggen dat de positie van vrouwen is verbeterd, maar wat betekent dat voor mij: Zwart, vrouw en autistisch?

Blog
Diversiteitsbeleid

Laten we beginnen bij kiesrecht. In 2022 zag ik vele posts op social media waarin men een decennium terugging in de tijd en terugblikte op de positie van vrouwen wat betreft politiek. 'In 1922 kiesrecht voor vrouwen, in 2022 voor het eerst 50% vrouwen in het kabinet', postte iemand op LinkedIn. Kiesrecht voor vrouwen begon dus in 1922, maar was dat ook zo voor mij: Zwart, vrouw en autistisch?

Als we teruggaan in de tijd zien we inderdaad dat een groep vrouwen in het Koninkrijk der Nederlanden destijds kiesrecht kreeg. Dat waren echter alleen witte vrouwen met een Nederlandse achtergrond. De vrouwen van kleur in Indonesië, toen nog Nederlands-Indië, kregen pas in 1941 kiesrecht. Daarna volgde in 1948 een deel van de Zwarte vrouwen in Suriname en uiteindelijk kregen in 1963 de Zwarte marronvrouwen en inheemse vrouwen in Suriname ook kiesrecht.

Vanaf wanneer mensen met de diagnose autisme kiesrecht hebben gekregen, is niet makkelijk te vinden. Helaas is het weinig bekend onder autisten dat wij mogen stemmen. En waar reguliere scholen een schoolverkiezing hebben, heeft het speciaal onderwijs dat doorgaans niet.

Mensen met een verstandelijke beperking hebben pas sinds 2008 kiesrecht. Toen is ook besloten dat een rechter niet meer in individuele gevallen mag beslissen dat iemand geen kiesrecht heeft, enkel op basis van diens geestelijke gesteldheid.

Dit opiniestuk is geschreven door Chanel Matil Lodik. Chanel is intersectioneel feminist, vraagt aandacht voor verscheidene maatschappelijke issues op Instagram op het account Marketingvrouw en schreef in 2021 Het Antiracismehandboek.

Chanel Matik Lodik

Wie verdient wat?

Van kiesrecht gaan we door naar het recht op gelijke betaling. Want als iemand gelijke of gelijkwaardige arbeid verricht, hoort diegene gelijk betaald te worden. Als dat niet gebeurt, is er sprake van loondiscriminatie. Zo ligt het bruto uurloon voor vrouwen gemiddeld 13 procent lager dan voor mannen. Maar wat betekent dat voor mij: Zwart, vrouw en autistisch?

Maar wat betekent dat voor mij: Zwart, vrouw en autistisch? 

Het Centraal Planbureau laat weten dat mensen met een Surinaamse achtergrond gemiddeld 16% minder verdienen dan mensen met een Nederlandse achtergrond. Maar wat de combinatie van een Surinaamse achtergrond en vrouw zijn betekent, is niet bekend, want dit is niet onderzocht.

Wat ook niet onderzocht is, is wat een vrouw met een beperking misloopt aan verdiensten vanwege loondiscriminatie. Wel is bekend dat de werkloosheid onder vrouwen met een handicap twee keer zo hoog is als bij vrouwen zonder handicap. 

Diversiteit in de media

Vanwege mijn werk in de media, ben ik op de hoogte van de wisselingen van de wacht. In de afgelopen jaren heb ik meermaals staan springen van blijdschap om meer kleur te zien op topposities, voornamelijk bij tijdschriften. Vrouwen van kleur en Zwarte vrouwen kwamen op posities met macht. Maar, wat betekent dat voor mij: Zwart, vrouw en autistisch?

Voor mij persoonlijk niets. Een Zwarte vrouw die extra direct is vanwege autisme en ook nog eens een activistisch karakter heeft, past minder goed bij de tijdschriften dan ik had gedacht. Maar alhoewel ik steeds vraag wat het voor mij betekent, doel ik natuurlijk niet alleen op mezelf, maar op een ieder die op een manier op mij lijkt.

En helaas zijn de resultaten dan alsnog teleurstellend. Bij een diverse top hoop je op doorstroming van de diversiteit van boven naar beneden. En waar de redacties aan het begin letterlijk en figuurlijk kleurrijker werden, is dat inmiddels alweer voorbij en zijn we zo goed als terug bij af. Dat was dan ook te zien tijdens de Paris Fashion Week vorige week waar de delegatie vanuit Nederland vooral wit en slank was met her en der een sprenkeltje diversiteit.

Wat kan jij doen?

Na al deze negatieve verhalen kan het zijn dat je de hoop een beetje verliest. Ik vraag je om dat niet te doen. Ik kan de waarheid niet mooier maken dan dat het is, maar jij kan deze waarheid wel gebruiken om in actie te komen.

Dat in deze gevallen niet intersectioneel werd nagedacht, betekent niet dat niemand dat doet. De avond nadat ik de conceptversie van dit artikel heb ingediend, kom ik op de Instagram stories van Deen, een non-binaire kennis, een post tegen van een queer man. In de post vraagt hij Pride Amsterdam om hun samenwerking met Booking.com op te schorten, totdat zij hun activiteiten in “illegal Israel’ staken.

Deze vraag komt van een groep mensen die volgens anderen in datzelfde gebied niet vrij zouden kunnen leven, omdat zij deel uitmaken van de lhbti+ gemeenschap.

In de volgende story deelt Deen twee nieuwe boeken. Women’s liberation and the African freedom struggle is daar een van. Is Deen in enige hoedanigheid Afrikaans? Nee. Maar Deen denkt bij alle activiteiten wel: wat betekent dat voor iemand als Chanel, Zwart, vrouw en autistisch.

En dat vraag ik jou voortaan ook te doen.