Praktijkvoorbeeld

diversiteit in de wijk

Diamant

Praktijkvoorbeeld - 25 maart 2015

Diamant is een training ontwikkeld voor jongeren van 15 tot 23 jaar die opgroeien in verschillende culturen en worstelen met de vraag 'waar hoor ik bij?'. De training heeft tot doel bij jongeren de weerbaarheid te vergroten (zelfvertrouwen, doelgerichtheid), hen te leren omgaan met hun duale identiteit en met conflicten en hen in contact te brengen of houden met de samenleving (school en stage).

Kennisplatform Integratie & Samenleving nam deze interventie onder de loep.

Trefwoorden: