Dit onderzoek beschrijft de maatschappelijk geïsoleerde positie van Roma-gemeenschappen in Nederland. Veel aandacht uit naar multi-probleemgezinnen met een Roma-achtergrond. Naast aanbevelingen wordt deze problematiek in een cultuur-historisch kader geplaatst.

De onderzoekers pleiten voor een samenhangende gezinsaanpak waarin:

  1. op lokaal niveau alle betrokken gemeentelijke instanties en maatschappelijk organisaties van elkaar weten wie wat doet (ketenaanpak);
  2. een regionale of landelijke coördinatie om relaties met families in andere gemeenten in het oog te houden;
  3. uitwisseling tussen organisaties en gemeenten om opgebouwde kennis te borgen, zodat niet elke keer het wiel opnieuw uitgevonden hoeft te worden.

Voor deze studie is gesproken met beleidsverantwoordelijken en professionals die met Roma-gezinnen werken.

Auteur: 
Henk Sollie, Vina Wijkhuijs, Walter Hilhorst, Ronald van der Wal, Nicolien Kop
Uitgever: 
Boom | Lemma
Jaar uitgave: 
2013