Opvoedingsondersteuning voor migranten uit Midden- en Oost-Europa

FORUM onderzocht in Den Haag, Rotterdam en in Noord-Limburg de ervaringen van ouders uit Polen, Roemenië en Bulgarije met de opvoeding van hun kinderen en de wijze waarop de opvoedingsondersteuning bij hen aansluit.

KIS publicatie
Europese arbeidsmigranten

Naast 18 professionals en sleutelpersonen werden 37 ouders om hun mening gevraagd. De kernvragen: wat zijn bij deze gezinnen de belangrijkste opvoedingskwesties en risicofactoren? In hoeverre worden zij bereikt (of juist niet) door de instellingen voor opvoedingsondersteuning? En: wat is er nodig om dat bereik en de zorgkwaliteit te verbeteren?

Deze publicatie is een samenvatting en publieksvriendelijke versie van het onderzoeksrapport. U vindt hierin, naast antwoorden op bovenstaande vragen, praktische adviezen over hoe u in de gemeente het aanbod en de benadering optimaal kunt afstemmen op gezinnen uit Midden- en Oost-Europa.

Publicatie details

Auteur
Hans Bellaart, Eke Gerritsma, Rekha Ramsaran
Uitgever
FORUM
Jaar van uitgave
2014