Welke rechten en plichten hebben asielzoekers en vluchtelingen in Nederland?

In Nederland hebben asielzoekers en vluchtelingen met een verblijfsvergunning verschillende rechten en plichten. Hoe zit dat precies? Deze factsheet geeft antwoord op vragen als: hebben asielzoekers recht op medische zorg? Is een inburgeringscursus verplicht? En krijgen vluchtelingen met voorrang een woning?

KIS publicatie
Vluchtelingen

In opdracht van KIS zoekt onderzoeker Ewoud Butter in deze factsheet naar antwoorden. Na een eerste hoofdstuk over het verloop van de asielprocedure, gaat Butter in op de rechten en plichten van asielzoekers en vervolgens op die van vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsstatus. Tenslotte leest u de aantallen – over hoeveel asielzoekers hebben we het nu? – en sluit de factsheet af met een begrippenlijst. Wanneer men spreekt over asiel en migratie worden namelijk vaak begrippen als vluchtelingen, asielzoekers en statushouders door elkaar gehaald.

KIS heeft onderzoeker Ewoud Butter gevraagd om met regelmaat zogenoemde factchecks uit te voeren. De factcheck over moslimhaat was de eerste, gevolgd door een factsheet die ingaat op de vraag of homoacceptatie toeneemt en antihomogeweld afneemt. KIS wil met deze onderzoeken bijdragen aan het achterhalen van de feiten in het maatschappelijk debat, maar ook aan het agenderen van bepaalde vraagstukken.

Publicatie details

Titel
Welke rechten en plichten hebben asielzoekers en vluchtelingen in Nederland?
Auteur
Ewoud Butter
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2017
Aantal pagina's
19