Bij etnisch profileren is iemands huidskleur of etnische afkomst reden voor een controle van de politie. Dit berust vaak op onbewuste of op gangbare stereotiepe denkbeelden over bepaalde etnische minderheden en is daarmee een vorm van discriminatie. Kennisplatform Inclusief Samenleven inventariseerde welke werkwijzen worden toegepast om de relatie tussen politie en jongeren te verstevigen en etnisch profileren tegen te gaan.

De studie spitst zich toe op de relatie tussen de politie en jongeren met een niet-westerse afkomst. In de verkennende studie is een aantal interventies onder de loep genomen die tot doel hebben etnisch profileren tegen te gaan. Er is onderzocht welke initiatieven succesvol of veelbelovend zijn en wat daarbij de succesfactoren zijn.

Deze inventarisatie maakt inzichtelijk welke interventies kansrijk zijn om verder op te bouwen. De nadruk ligt op benaderingen die erop gericht zijn meer begrip te kweken tussen jongeren en de politie. De inventarisatie geeft een algemeen beeld van allerlei trainingen, workshops, evenementen en materialen die door maatschappelijke organisaties, de politie en zelfstandigen zijn ontwikkeld en in het verleden of nu werden of worden uitgevoerd of ingezet. De werkvorm dialoog kwam het meest voor in de onderzochte interventies. Daarom is nader onderzocht aan welke voorwaarden de werkvorm moet voldoen wil deze kansrijk zijn.

Dit project is mogelijk gemaakt vanuit bijdragen van de portaalfunctie van Kennisplatform Inclusief Samenleven en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Bekijk ook de infographic die naar aanleiding van deze inventarisatie is gemaakt.

Auteur: 
Sahar Noor
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2016