Wat doet KIS op het thema integratie- en inburgeringsbeleid?

In de nieuwe inburgeringswet, die naar verwachting vanaf 2022 geldt, krijgen gemeenten de regie over de inburgering. Gemeenten zijn druk bezig om zich hierop voor te bereiden. KIS heeft meerdere projecten over de arbeidstoeleiding van statushouders door

gemeenten. Daarnaast onderzoeken we hoe gemeenten binnen algemeen beleid recht kunnen doen aan vragen en problemen van specifieke groepen, zoals Eritreeërs.

Minister Koolmees:

'Nu al aan de slag met inburgering nieuwe stijl'

Gemeenten kunnen nu al beginnen met de inburgering nieuwe stijl, stelt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het congres Vluchtelingen aan het Werk van Divosa. Het nieuwe inburgeringssysteem dat in 2022 wordt ingevoerd, legt de regie weer terug bij gemeenten en creëert ruimte voor maatwerk.
Meer informatie over dit thema? Neem contact op met onze experts.
Marjan
de
Gruijter