Wat doet KIS op het thema integratie- en inburgeringsbeleid?

In de nieuwe Wet inburgering, die vanaf januari 2022 in werking treedt, krijgen gemeenten de regie over de inburgering. Gemeenten zijn druk bezig om zich hierop voor te bereiden. KIS houdt zich bezig met meerdere projecten rondom de arbeidstoeleiding van statushouders door 

gemeenten. Ook publiceren wij jaarlijks de ‘Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen’. Daarnaast onderzoeken we hoe gemeenten binnen algemeen beleid recht kunnen doen aan vragen en problemen van specifieke groepen, zoals Eritreeërs. Bekijk ook de Infographic: Nieuwe Wet Inburgering 2022: zo gaat het werken! 

Minister Koolmees:

'Nu al aan de slag met inburgering nieuwe stijl'

Gemeenten kunnen nu al beginnen met de inburgering nieuwe stijl, stelt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het congres Vluchtelingen aan het Werk van Divosa. Het nieuwe inburgeringssysteem dat in 2022 wordt ingevoerd, legt de regie weer terug bij gemeenten en creëert ruimte voor maatwerk.
Meer informatie over dit thema? Neem contact op met onze experts.
Marjan
de
Gruijter