Herkennen en aanpakken van micro-agressies voor een inclusieve werkomgeving

Deze interventie richt zich op micro-agressies, subtiel onderscheidend gedrag gebaseerd op vooroordelen, vaak voorkomend op de werkvloer. Micro-agressies kunnen leiden tot gevoelens van buitensluiting of onbelangrijkheid onder werknemers, wat ten koste gaat van een veilige en inclusieve werkomgeving. De aanpak omvat onder andere slide deck presentaties, een zelftest, een spelelement en praktijkoefeningen.

Deze tekst is opgesteld door de interventie-eigenaar en aan de hand van de verandertheorie door KIS getoetst. Neem voor meer informatie contact op met de contactpersoon.

Doelgroepen van de interventie

Medewerkers van organisaties op ieder niveau, van stagiaires tot leidinggevenden. 

Doel van de interventie

Het hoofddoel van deze interventie is om deelnemers bewust te maken van de dynamiek van micro-agressies en hen te voorzien van de nodige instrumenten om effectief te reageren vanuit verschillende rollen binnen die dynamiek.

Subdoelen

  • Bewustwording van onbewuste vooroordelen en micro-agressies: medewerkers zijn bewust van hun onbewuste vooroordelen en hoe deze zich kunnen manifesteren als micro-agressies.
  • Gemotiveerd om micro-agressies aan te pakken: medewerkers begrijpen de negatieve impact van micro-agressies en voelen de noodzaak vaardigheden aan te leren.
  • Begrip van het Triangle Model dat de dynamiek van micro-agressies belicht door de rollen van ontvanger, bron en omstander te benadrukken.
  • Verbeterde communicatietechnieken: medewerkers zijn in staat constructief te reageren vanuit verschillende perspectieven: als ontvanger, bron en omstander.

Werkzame mechanismen

  • Kennis over microagressie en negatieve gevolgen hiervan.
  • Bewustwording van eigen onbewuste vooroordelen.
  • Bewustwording van de rollen (en hun eigen rol als) ontvanger, bron of omstander bij microagressies.
  • Oefenen met gedrag veranderen.

Verandertheorie

Bekijk het schema

Onderzoek

The Microaggressions Triangle Model: A Humanistic Approach to Navigating Microaggressions in Health Professions Schools, Ackerman-Barger, Kupiri PhD, RN; Jacobs, Negar Nicole PhD