Leernetwerken diversiteitsensitieve zorg

De diversiteit in de Nederlandse samenleving wordt steeds groter en daarmee ook het belang van diversiteitsensitieve zorg. In leernetwerken kunnen professionals van verschillende organisaties, experts en sleutelpersonen kennis uit wetenschap en praktijk met elkaar verdiepen rond dit thema. In deze handreiking geeft KIS diverse adviezen en tools voor het starten en blijven faciliteren van een leernetwerk. 

KIS publicatie
Intercultureel vakmanschap

De handreiking is geschreven op basis van praktijkvoorbeelden. Je vindt er verschillende tools om diversiteitsensitief werken in de ouderenzorg en de jeugdhulp een stap verder te helpen. Voor de jeugdhulp is er een tool waarmee je aan de hand van casussen stil kan staan bij mogelijke verschillen in referentiekaders en leer hoe je, ondanks grote verschillen, toch een vertrouwensrelatie op kan bouwen. Ook is er een stappenplan om jeugdhulporganisaties te ondersteunen bij de samenwerking met informele organisaties. Met een andere tool kan je laagdrempelig het jeugdzorgsysteem in Nederland uitleggen. In de handreiking vind je ook een checklist voor diversiteitsensitieve ouderenzorg. Zie daarnaast ook de infographic over diversiteitsensitieve ouderenzorg.

In deze video vertellen onderzoeker Hans Bellaart en deelnemers meer over de leernetwerken.

Publicatie details

Auteur
Hans Bellaart, Jamila Achahchah, Nada de Groot, Amella Mesic, Jeroen Vlug
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2021

Meer informatie?Neem contact op met:

Hans Bellaart

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 06-40082873
Afbeelding