Wat doet KIS om intercultureel vakmanschap te bevorderen?

Intercultureel vakmanschap is voor gemeenten vooral een kwaliteit die noodzakelijk is voor een goede toegankelijkheid van algemene voorzieningen en voor effectiviteit van ingezette aanpakken en instrumenten. Gemeenten hebben echter nog steeds moeite met het bereiken van verschillende groepen.

Klantmanagers die zorg dragen voor nieuwkomers, moeten daarvoor beter worden toegerust. We willen onder de noemer van Breed project Intercultureel vakmanschap sociaal professionals in pilot-vorm lokale netwerken voor intercultureel vakmanschap opzetten.

Psychotrauma bij migranten:

'Je cliënt is je beste leermeester'

Vrijwel meteen is het duidelijk: de pakweg honderd hulpverleners die aanwezig zijn bij het congres over psychotrauma bij migranten en vluchtelingen hunkeren naar kennis. Zij worstelen met vragen als: hoe herken je psychotrauma bij cliënten met een migratieachtergrond? Hoe lang laat je ouders en kinderen wennen aan het nieuwe thuisland voordat je hulp inschakelt? En wat doe je als je cliënt zijn emoties niet kan verwoorden omdat hij simpelweg niet over de taal beschikt die dit mogelijk maakt?
Meer informatie over dit thema? Neem contact op met onze experts.