Wat doet KIS in 2019 op het thema polarisatie?

Op deze pagina delen we actuele kennis en praktijkvoorbeelden om polarisatie te signaleren, te duiden en aan te pakken. Wat werkt daarbij en ook: wat werkt niet? We presenteren toepasbare kennis en hulpmiddelen (handreikingen, stappenplannen, infosheets, e-learnings) voor specifieke doelgroepen. Denk aan gemeenten,

jongerenwerkers en onderwijsprofessionals. In 2019 zoomen we naast polarisatie in etnisch-cultureel diverse gebieden ook in op polarisatie buiten de randstad. Professionals en beleidsmakers uit die regio’s hebben behoefte aan meer passende aanpakken om polarisatie, vooral bij jongeren, tegen te gaan.

Lessen uit Overvecht

De wereld van verschil is in de praktijk niet zo groot

Laat voor- en tegenstanders rondom maatschappelijke kwesties met elkaar in gesprek gaan. Wat blijkt? De wereld van verschil is in de praktijk lang zo groot niet. Maar het beeld van twee uitersten die tegenover elkaar staan, is hardnekkig. En dit versterkt juist de polarisatie doordat mensen in 'het midden’ zich door media en politiek onder druk gezet voelen om een kant te kiezen.
Meer informatie over dit thema? Neem contact op met onze experts.
Annemarie
van
Hinsberg