Wat doet KIS in 2019 op het thema polarisatie?

Op deze pagina delen we actuele kennis en praktijkvoorbeelden om polarisatie te signaleren, te duiden en aan te pakken. Wat werkt daarbij en ook: wat werkt niet? We presenteren toepasbare kennis en hulpmiddelen (handreikingen, stappenplannen, infosheets, e-learnings) voor specifieke doelgroepen. Denk aan gemeenten,

jongerenwerkers en onderwijsprofessionals. In 2019 zoomen we naast polarisatie in etnisch-cultureel diverse gebieden ook in op polarisatie buiten de randstad. Professionals en beleidsmakers uit die regio’s hebben behoefte aan meer passende aanpakken om polarisatie, vooral bij jongeren, tegen te gaan.

Concreet aan de slag voor verbinding

Nieuwe aanpak om polarisatie tegen te gaan

Hoe kan je als gemeente of buurtprofessional vroegtijdig polarisatie op buurtniveau signaleren, voorkomen en verminderen? En hoe versterk je verbinding en cohesie tussen groepen? Lees de praktische handreiking voor partijen die op buurtniveau te maken hebben met polarisatie.
Meer informatie over dit thema? Neem contact op met onze experts.
Annemarie
van
Hinsberg