Wat doet KIS op het thema polarisatie?

De aandacht voor ongewenste polarisatie in Nederland is groot. KIS heeft in de afgelopen jaren meerdere onderzoeken afgerond en kennisproducten en tools ontwikkeld om ongewenste polarisatie aan te kunnen pakken. Er is toenemende vraag vanuit bestuurders, beleidsmakers en uitvoerend professionals om de beschikbare kennis en tools over ongewenste polarisatie te vertalen naar de praktijk.

KIS wil gemeenten en professionals helpen om vanuit concrete situaties te kunnen beoordelen welke aanpak van ongewenste polarisatie passend is en daarbij een concreet handelingsperspectief aanreiken. KIS zal bevorderen dat deze kennis landt en wordt benut door proactief bij gemeenten en professionals bewustwording te vergroten, kennis te delen en kennis en tools toe te passen. We richten ons op polarisatie, segregatie en discriminatie.

Concreet aan de slag voor verbinding

Nieuwe aanpak om polarisatie tegen te gaan

Hoe kan je als gemeente of buurtprofessional vroegtijdig polarisatie op buurtniveau signaleren, voorkomen en verminderen? En hoe versterk je verbinding en cohesie tussen groepen? Lees de praktische handreiking voor partijen die op buurtniveau te maken hebben met polarisatie.
Meer informatie over dit thema? Neem contact op met onze experts.
Annemarie
van
Hinsberg