Wat doet KIS op het thema polarisatie?

Polarisatie is een veelomvattend begrip. We onderscheiden hierin verschillende fasen. Ook zijn er diverse oorzaken en uitingsvormen die zich weer in verschillende domeinen kunnen manifesteren. Bij professionals, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties is er behoefte aan kennis en tools om polarisatie in de diverse fasen tijdig te herkennen en aan te pakken.

De e-learning over polarisatie ontwikkelen we verder. Daarnaast richten we ons op polarisatie in niet-stedelijke gebieden, om professionals daar meer handelingsperspectief te bieden. Ook kijken we naar wederkerigheid en het (h)erkennen van het algemeen belang tussen groepen.

Concreet aan de slag voor verbinding

Nieuwe aanpak om polarisatie tegen te gaan

Hoe kan je als gemeente of buurtprofessional vroegtijdig polarisatie op buurtniveau signaleren, voorkomen en verminderen? En hoe versterk je verbinding en cohesie tussen groepen? Lees de praktische handreiking voor partijen die op buurtniveau te maken hebben met polarisatie.
Meer informatie over dit thema? Neem contact op met onze experts.
Annemarie
van
Hinsberg