Wat doet KIS om de integratiekansen van vluchtelingen te vergroten?

Samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties creëren we oplossingen zodat vluchtelingen beter mee kunnen doen aan de samenleving. We doen onderzoek rondom vluchtelingen en de arbeidsmarkt. Hoe pakken we arbeidsmarktdiscriminatie aan? En hoe

kan maatwerk rondom arbeidstoeleiding leiden tot een hogere arbeidsparticipatie bij mensen met een migratieachtergrond? Specifieke aandacht gaat uit naar ondersteuning van de toeleiding van vrouwen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond naar werk.

Aanbevelingen voor gemeenten

Hoe zorgen we dat vluchtelingenvrouwen net zo vaak werk vinden als mannen?

Vrouwelijke vluchtelingen ondervinden meer barrières op weg naar werk dan mannelijke vluchtelingen, concludeert KIS. Door een lagere arbeidsparticipatie lopen deze vrouwen het risico om in een sociaal isolement te raken. Dit vergroot bovendien de kans om slachtoffer te worden van huiselijk of eergerelateerd geweld.
Meer informatie over dit thema? Neem contact op met onze experts.
Marjan
de
Gruijter