Wat doet KIS om de integratiekansen van vluchtelingen te vergroten?

Samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties creëren we oplossingen zodat vluchtelingen mee kunnen doen aan de samenleving. Wat is er bijvoorbeeld nodig voor duurzame arbeidsparticipatie? En hoe kan de instroom in het onderwijs via

schakeljaren worden bevorderd? In 2019 bieden we tevens inzicht in de opbrengsten van het arbeidstoeleidings- en inburgeringsbeleid. Ook besteden we opnieuw extra aandacht aan vluchtelingenvrouwen die minder snel een baan vinden dan mannen.

Aanbevelingen voor gemeenten

Hoe zorgen we dat vluchtelingenvrouwen net zo vaak werk vinden als mannen?

Vrouwelijke vluchtelingen ondervinden meer barrières op weg naar werk dan mannelijke vluchtelingen, concludeert KIS begin 2018. Door een lagere arbeidsparticipatie lopen deze vrouwen het risico om in een sociaal isolement te raken. Dit vergroot bovendien de kans om slachtoffer te worden van huiselijk of eergerelateerd geweld.
Meer informatie over dit thema? Neem contact op met onze experts.
Marjan
de
Gruijter