Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Op deze dag staan we wereldwijd stil bij de positie van vrouwen. Helaas is er nog steeds ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Wat moet er gebeuren om meer gendergelijkheid te realiseren? Ter inspiratie delen we vijf diverse items met onze kennis over dit onderwerp.

1. Podcastgesprek: Kaouthar Darmoni

Luister naar (of lees) het podcastgesprek met Kaouthar Darmoni, directeur van Atria kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Over gendergelijkheid, seksualiteit, feminisme en islam. Darmoni: 'Mijn droom is dat gendergelijkheid en emancipatie eindelijk hoog op de agenda wordt gezet. Positieve discriminatie is nodig. Tunesië is een van de meest vrouwvriendelijke geëmancipeerde Islamitische landen ter wereld, doordat er in de jaren zestig verplichte vrouwenquota werden geïnstalleerd.' 

Naar de podcast

2. Rondetafelgesprek: Mannenemancipatie

Als het gaat over gendergelijkheid, gaat het niet alleen over vrouwenemancipatie. Zoals Naima Azough het Rondetafelgesprek van Platform Eer en Vrijheid opende: ‘Mannen spelen een cruciale rol in vrijheid en gelijkheid van vrouwen. Maar mannen hebben ook te maken met een keurslijf en beknellende rollen. Hoe vrij voelen mannen en jongens zich om zichzelf te zijn en andere keuzes te maken dan de standaardkeuzes?’ Met diverse experts op het gebied van emancipatie en zelfbeschikking. Want zowel mannen als vrouwen spelen een belangrijke rol om voor ieder mens veiligheid, gelijkheid en rechtvaardigheid te waarborgen.

Bekijk het Rondetafelgesprek

3. Publicatie: Arbeidspositie verbeteren van vrouwen met migratieachtergrond

Hoe zorgen we dat vrouwen met een migratieachtergrond net zo vaak werk vinden als mannen met een migratieachtergrond? In 2018 concludeerde KIS dat vrouwen met een migratieachtergrond meer barrières ervaren bij de zoektocht naar werk dan mannen met een migratieachtergrond. Recentelijk heeft KIS drie participatieprofielen ontwikkeld om gemeenten en professionals te ondersteunen bij de arbeidstoeleiding van deze diverse groep. Want er is nog steeds een grote meerderheid die niet werkt, terwijl dat belangrijk is voor economische onafhankelijk en het opbouwen van een sociaal netwerk.

Bekijk de participatieprofielen

4. Boek: Moedige vrouwen

Zeven moedige vrouwen vertellen openhartig over hun keuzes en de gevolgen van hun partnerkeuze. Hoe is het om bij je eigen keuzes te blijven? En hoe ga je om met druk, drang en zelfs geweld als vrije partnerkeuze niet vanzelfsprekend is? Welke afwegingen maken zij en wat levert het hen op? Waar zit hun kracht en waar hun kwetsbaarheid? En wat zijn hun tips voor andere meiden en vrouwen? Dit boek laat de keuzes zien van zeven moedige vrouwen die te maken hebben gehad met onvrije partnerkeuze, gearrangeerde en gedwongen huwelijken.

Lees het boek

5. Publicatie: Vergroten van weerbaarheid bij meiden met een migratieachtergrond

Het rapport: ‘Weerbare meiden. Werkzame mechanismen voor het vergroten van weerbaarheid bij meiden met een migratieachtergrond’ houdt de weerbaarheidsaanpak van diverse organisaties tegen het licht. Een aantal goede voorbeelden uit de theorie en de praktijk in kaart gebracht. Zo kunnen meiden met een migratieachtergrond verder versterkt worden in hun weerbaarheid.

Lees het rapport

Jouw bijdrage

1 + 4 =
Geef het antwoord op deze rekenoefening. Voorbeeld voor 1+3: voer 4 in.