Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2019

Dit is de vierde uitgave van de monitor ‘Vluchtelingen aan het Werk’ uitgevoerd door KIS in samenwerking met Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein. Deze vierde monitor laat de stand van zaken zien rond de arbeidstoeleiding van statushouders in 2018.

KIS publicatie
Integratie- en inburgeringsbeleid

Met een online vragenlijst aangevuld met interviews is in kaart gebracht wat gemeenten doen om statushouders naar werk te begeleiden en welke gevolgen dat heeft voor statushouders. 81% van de Nederlandse gemeenten is vertegenwoordigd in deze monitor, dat zijn 286 van de 355 gemeenten in Nederland. Daarmee zijn de uitkomsten representatief voor het beleid in heel Nederland.

Meer statushouders aan het werk

Uit de vierde monitor blijkt o.a. dat zo’n 17% van de statushouders, die in 2015 instroomden, nu een betaalde baan heeft. Dat is een stijging van 4% ten opzichte van 2018. Twee derde van deze statushouders werkt onder hun opleidingsniveau. Ook gaat het vaak om tijdelijke, of kleine banen. De 286 gemeenten die aan de  jaarlijkse monitor van KIS meededen, schatten dat 63% van de statushouders een bijstandsuitkering krijgt. Vorig jaar was dat nog 72%. De instroom van jonge statushouders naar onderwijs blijft laag. Lees de volledige uitkomsten van het onderzoek door de publicatie te downloaden.  

Monitor statushouders jaarlijks terugkerend rapport 

Deze monitor wordt jaarlijks uitgevoerd door KIS en Divosa. 2019 is het vierde jaar dat de monitor uitkomt. Bekijk ook de monitor uit 2016 (eerste)2017 (tweede), 2018 (derde)2020 (vijfde)2021 (zesde) en 2022 (zevende).

Publicatie details

Auteur
Marjan de Gruijter, Inge Razenberg en Kirsten Tinnemans
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2019
ISBN
978-90-5830-977-8
Aantal pagina's
44

Meer informatie?Neem contact op met:

Marjan de Gruijter

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-2303260
Afbeelding