Wat doet KIS om de integratie van Europese arbeidsmigranten te bevorderen?

EU-migranten uit Polen en andere Midden- en Oost-Europese landen vormen een groeiende groep burgers in Nederland. Zij leveren een grote bijdrage aan de economie, maar tegelijkertijd zijn er problemen rondom huisvesting en neemt de opgave rondom overlast en leefbaarheid in wijken toe. Met lokale stakeholders onderzoekt

KIS hoe we gezamenlijke doelen kunnen bereiken in nieuwe vormen van samenwerking. We verzamelen goede voorbeelden van gemeenten, en verspreiden deze tijdens netwerkbijeenkomsten. Alle opgedane kennis bundelen we in artikelen met tips.

Tips voor gemeenten

Zo bevorder je de integratie van EU-migranten

Hoe verbeteren gemeenten de positie van Europese migranten en wordt hun integratie in Nederland bevorderd? KIS onderzocht het en kwam met een zogenoemde toekomstagenda met vier aandachtspunten en concrete acties.
Meer informatie over dit thema? Neem contact op met onze experts.
Marjan
de
Gruijter