Wat doet KIS in 2020 op het thema religie?

Dertig procent van de Nederlandse jongeren beschouwt zich als onderdeel van een kerk of godsdienstige groepering. Onder islamitische jongeren in Nederland neemt de religiositeit toe. Dit maakt de kans groter dat een hulpverlener te maken krijgt met een religieuze jongere. We ontwikkelen in 2020 een e-learning,

zodat we hulpverleners helpen om effectiever te handelen in relatie tot levensbeschouwelijke vraagstukken. Ook onderzoeken we de pedagogische kwaliteit van informeel islamitisch onderwijs en ontwikkelen we hiervoor een kwaliteitskader.

Interview Abdulwahid van Bommel:

'Qua waarden verschilt een moslim niet veel van een niet-moslim'

Orthodoxe, religieuze waarden zorgen soms voor frictie als ze niet overeenkomen met breed gedragen opvattingen in de samenleving. KIS spreekt met theoloog en schrijver Abdulwahid van Bommel over waarden die schuren. 'Je kunt ervan uitgaan dat wat goed en kwaad voor jou is, ook voor mij geldt.'
Meer informatie over dit thema? Neem contact op met onze experts.