Wat doet KIS op het thema religie?

Dertig procent van de Nederlandse jongeren beschouwt zich als onderdeel van een kerk of godsdienstige groepering. Onder islamitische jongeren in Nederland neemt de religiositeit toe. Dit maakt de kans groter dat een hulpverlener te maken krijgt met een religieuze jongere. We ontwikkelden een e-learning,

zodat we hulpverleners helpen om effectiever te handelen in relatie tot levensbeschouwelijke vraagstukken. Ook hebben we onderzoek gedaan om professionals in de (jeugd)hulpverleningspraktijk te ondersteunen om levensbeschouwelijk sensitief te kunnen handelen.

Interview Abdulwahid van Bommel:

'Qua waarden verschilt een moslim niet veel van een niet-moslim'

Orthodoxe, religieuze waarden zorgen soms voor frictie als ze niet overeenkomen met breed gedragen opvattingen in de samenleving. KIS spreekt met theoloog en schrijver Abdulwahid van Bommel over waarden die schuren. 'Je kunt ervan uitgaan dat wat goed en kwaad voor jou is, ook voor mij geldt.'
Meer informatie over dit thema? Neem contact op met onze experts.