Opvang en integratie vluchtelingen: een overzicht van relevante kennis en inzichten

Grote groepen vluchtelingen uit verschillende conflictgebieden brachten Nederland de afgelopen jaren in beweging. Dit neemt de komende jaren – gezien de actualiteit- alleen maar toe. Opvang, integratie en participatie vragen volop aandacht van beleidsmakers. Kennisplatform Inclusief Samenleven ondersteunt, vanuit eigen kennis en vanuit het Verwey-Jonker Instituut en Movisie, met kennis en inzichten die opnieuw relevant zijn. We lichten een aantal belangrijke publicaties uit.

Artikel
Vluchtelingen
 • Welke rollen kunnen sleutelpersonen vervullen bij de inburgering/integratie van vluchtelingen? Het Verwey-Jonker Instituut heeft onderzoek gedaan naar de meerwaarde van de inzet van sleutelpersonen bij de ontwikkeling en uitvoering van de nieuwe Wet inburgering. Lees meer  
 • Nederland zal de komende maanden een groot aantal vluchtelingen opvangen. Een flinke opgave aangezien in de bestaande opvanglocaties voor vluchtelingen weinig tot geen ruimte meer is. Lees meer  
 • Dat oorlog, schaarste, geweld, vluchten, wachten, angst, verlies van dierbaren traumatisch zijn, is bekend. Ook het verblijf in een veilig land na aankomst kan zorgen voor traumatische gebeurtenissen. Voor gemeenten en aanbieders van jeugdhulp is hierin een belangrijke taak weggelegd als het gaat om de zorg voor gevluchte kinderen. Hoe pak je dat aan? Lees meer  
 • Tips en adviezen voor de eerstelijns en het sociaal domein aan de hand van casuïstiek over psychosociale problematiek. Lees meer  
 • De COA-logeerregeling maakt het mogelijk dat statushouders die nog in een azc verblijven tijdelijk gaan logeren bij familie of vrienden, of bij een gastgezin, totdat een woning in de toegewezen gemeente beschikbaar is. Het Verwey-Jonker Instituut deed kwalitatief onderzoek naar de opbrengsten van deze regeling voor participatie en integratie. Lees meer  
 • Wat kunnen we leren van integratie van vluchtelingen uit het verleden? In deze publicatie komen vluchtelingen zelf aan het woord over wat en wie hen heeft geholpen bij ‘integratie’. Lees meer  
 • De oorlog in Oekraïne heeft ook op de Nederlandse samenleving impact – hoewel de gevolgen voor ons niet vergelijkbaar zijn met wat inwoners van Oekraïne doormaken. De oorlog zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor inwoners in buurten en wijken. In dit dossier vind je beschikbare kennis en inzichten over wat werkt rondom sociale vraagstukken, die ook in deze actuele situatie bruikbaar is voor bestuurders, professionals in uitvoering en beleid bij de overheid en maatschappelijke organisaties en voor burgerinitiatieven. Lees meer  
 • Het COA maakt op hun opvanglocaties gebruik van een vaste groep vrijwilligers. De meerwaarde hiervan is groot. Door de inzet van vaste COA-vrijwilligers kan het COA aan bewoners een structureel en gevarieerd aanbod aan activeringsactiviteiten bieden. Dit draagt bij aan de leefbaarheid op de opvanglocaties en het welzijn van bewoners. Lees meer  
 • Amsterdam trekt van oudsher veel migranten. De stad wil dat deze mensen zich welkom voelen. Daarom leidt de gemeente een Europees project gericht op de verwelkoming van EU-migranten. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht voor de gemeente Amsterdam hoe een ideaal welkomstbeleid eruit zou moeten zien. Lees meer  
 • De aandacht voor polarisatie in Nederland is groot. Gemeenten, politie, sociaal professionals: velen zoeken naar houvast om ongewenste polarisatie vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Wat doe je als groepen in de samenleving tegenover elkaar komen te staan? En hoe zorg je voor verbinding tussen verschillende groepen burgers? Lees meer  
 • Ontmoetingen tussen mensen die van elkaar verschillen in afkomst en religie worden op allerlei plekken in Nederland georganiseerd. Op scholen, op het werk, bij de sportclub maar vooral in buurten en wijken komen mensen bij elkaar en leren ze elkaar kennen. Dit is een beproefde methode om onder andere vooroordelen tegen te gaan en scheidslijnen tussen groepen te overbruggen. Maar hoe en wanneer werkt dit? In deze publicatie voor onder meer gemeenten, sociale professi­onals en actieve burgers zetten we de theorie uiteen en geven we concrete tips voor in de praktijk. Lees meer

Meer informatie?Neem contact op met:

Bora Avrić

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-7892141
Afbeelding

Marjan de Gruijter

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-2303260
Afbeelding