Praktijkvoorbeeld

Mannen met migratieachtergrond in bus

Bespreekbaar maken van huiselijk geweld in allochtone kring

Praktijkvoorbeeld - 25 maart 2015

Taboes doorbreken om huiselijk geweld bespreekbaar te maken en daarmee een mentaliteitsverandering te bewerkstelligen. Dat is het doel van dit project van stichting Welsaen en stichting BVO.

In voorlichtingsbijeenkomsten bespreken deelnemers gezamenlijk de problemen van huiselijk en eergerelateerd geweld en doorbreken daarmee het taboe. Door individuele problemen van vrouwen gemeenschappelijk te maken, er samen over te praten en aan te pakken, wordt het isolement van slachtoffers doorbroken. Samen slachtoffers uit de eigen kring opvangen en bijstaan in hun noden is een belangrijk element van het project. Parallel hieraan worden mannen aangesproken op hun rol en verantwoordelijkheid.