Praktijkvoorbeeld

vluchtelingen asielzoekers

Verborgen vrouwen

Praktijkvoorbeeld - 25 maart 2015

Ook in Nederland wonen vrouwen die bijna niet buitenshuis komen. Deze zogenoemde verborgen vrouwen leven in een maatschappelijk isolement. Vaak zijn dit migrantenvrouwen zonder opleiding en uit een traditioneel milieu. Om deze vrouwen, die gezien hun geïsoleerde en kwetsbare positie zeer moeilijk bereikbaar zijn, toch te benaderen én te ondersteunen, heeft Diversiteitsland een project ontwikkeld met een specifieke aanpak.

Om het vertrouwen te winnen van deze zeer moeilijk bereikbare vrouwen zijn Marokkaanse en Turkse sleutelfiguren ingezet. Zij waren elk op hun eigen manier verbonden met de doelgroep. Sommigen waren zelf ervaringsdeskundigen, anderen actieve vrijwilligers bij migrantenorganisaties.

Trefwoorden: