Filter op thema

21 januari 2016

Over de toekomst van jongeren met een niet-westerse komaf is al veel geschreven. Cijfers laten zien dat zij het steeds beter doen in het hoger onderwijs, maar ook dat er hardnekkige problemen spelen. Hoe denken de jongeren er zelf eigenlijk over? Welke toekomst zien zij voor zichzelf?

19 januari 2016

In Nederland wonen veel jongeren met een niet-westerse achtergrond. Voor een evenwichtige samenleving waarin verbinding centraal staat, is het van belang dat ze zich thuis voelen. Hoe brengen we dat tot stand? Het project This is me! gaat op die vraag in. Daarbij spelen de jongeren een hoofdrol.

19 januari 2016

Hoe bereik je migrantengroepen optimaal en zorg je dat de medewerkers beschikken over intercultureel vakmanschap? Vragen waar veel sociale wijkteams mee worstelen. Tegelijkertijd is rond intercultureel werken al veel ontwikkeld. Hoe maak je dat nu op maat voor sociale wijkteams zodat wat ze nodig hebben ook daadwerkelijk kunnen toepassen?

19 januari 2016

De verhouding tussen overheid en burgers verandert. Er komt meer ruimte voor maatschappelijk initiatief en meer zeggenschap voor burgers. Groepen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond zijn nog ondervertegen­woordigd bij de initiatieven. Hoe verkrijgen we kennis over hoe we die initiatieven toegankelijk maken voor iedereen? En hoe maken we deze kennis toepasbaar?

19 januari 2016

Veel jonge vrouwen van niet-westerse afkomst zijn mantelzorger. Overbelasting ligt daarbij op de loer. Sociale professionals hebben veel grote behoefte aan kennis over de ondersteuning van deze groep. De reguliere methodieken die in de mantelzorg worden gebruikt zijn bij hen vaak niet toereikend. Hoe maak je de mantelzorg diversiteitsproof?

14 januari 2016

Na de transitie bereiken gemeenten met hun huidige instrumenten rond de jeugdzorg de maatschappelijk kwetsbare migrantengezinnen nog onvoldoende. De sociale wijkteams houden nog te weinig rekening met cultuurverschillen.

14 januari 2016

De samenleving wordt steeds diverser en burgers accepteren dat niet altijd even gemakkelijk. Hoe is deze weerstand te begrijpen en hoe kunnen gemeenten er effectiever mee omgaan?

13 januari 2016

Van de vele aanpakken gericht op het voorkomen van radicalisering, werken sommige beter dan andere. Van een veelbelovende aanpak onderzoeken wij de werkzame elementen, kijken welk effect het heeft en hoe de aanpak ook voor anderen beschikbaar gemaakt kan worden.

13 januari 2016

In veel gemeenten bestaan projecten gericht op het voorkomen van radicalisering. Wij gaan intensief met enkele kansrijke interventies aan de slag om ze te verbeteren, beschrijven, gedegen te onderbouwen en te zorgen dat ook anderen ze kunnen gebruiken.

4 januari 2016

Syriërs en Eritreeërs zijn twee grote groepen vluchtelingen die zich sinds vorig jaar in Nederland hebben gevestigd. De verwachting is dat de toestroom van beide groepen voorlopig zal aanhouden. Dit betekent een opgave voor onder andere gemeenten. Die geven aan dat zij nog weinig zicht hebben op (achtergrond)kenmerken van deze twee groepen.