Filter op thema

27 februari 2015

Het programma K!X is een beproefde en succesvolle aanpak voor jeugdwerkloosheid onder migrantenjongeren. De aanpak is ontwikkeld door FORUM en inmiddels bij diverse scholen uitgevoerd. In 2015 wordt de expertise en materialen geborgd en scholen ondersteund om K!X zelfstandig te continueren.

27 februari 2015

Het huidige overheidsbeleid benadrukt dat mensen zelf verantwoordelijk zijn om te participeren. Dus ook om de kennis en vaardigheden te verwerven die nodig zijn om een zelfredzaam bestaan op te bouwen. Het leren van de taal is een eerste vereiste om mee te kunnen doen.

27 februari 2015

Roma vormen een groep die op alle fronten te maken heeft met sociale uitsluiting en discriminatie. Zij worden onvoldoende tot niet bereikt met beleid en interventies gericht op migranten. De Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) registreert hen niet apart waardoor er weinig bekend is over deze groep.

27 februari 2015

Blijven investeren in de bestrijding van discriminatie op grond van afkomst, religie en huidskleur is belangrijk. Actuele ontwikkelingen hebben antisemitisme en islamofobie alleen nog doen toenemen. Met de discussie rondom Zwarte Piet is ook discriminatie op grond van huidskleur weer prominent op de agenda geplaatst.

27 februari 2015

Overheid en werkgevers ontwikkelden de afgelopen jaren veel aanpakken om de arbeidsparticipatie door migranten te vergroten. Migranten zelf timmeren ook flink aan de weg. Zo laat onderzoek naar etnisch ondernemerschap zien dat zestien procent van alle ondernemers in Nederland van migrantenafkomst is.

27 februari 2015

In de Verenigde Staten kent men 'equal opportunity employment'. In Nederland heerst er echter terughoudendheid om wettelijke maatregelen voor inclusief beleid te treffen. Sommige bedrijven zijn pioniers als het gaat om het voeren van diversiteitsbeleid. Vaak is het echter een 'benchmarking' aspect van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

27 februari 2015

In welke mate staan organisaties open voor iedereen, ongeacht afkomst? Om het bereik en de effectiviteit van hun diversiteitbeleid te verbeteren, dienen instellingen hun ‘diversiteitskwaliteit’ inzichtelijk te maken.

27 februari 2015

Met name jonge vrouwen met een migrantenachtergrond staan onder grote druk door zware mantelzorgtaken. Sociaal isolement en een groot risico op burn-out staan emancipatie en participatie in de weg. Voor de ondersteuning van mantelzorgers zijn veel aanpakken ontwikkeld, slechts een beperkt aantal is specifiek voor migranten.

27 februari 2015

Burgerinitatieven en vrijwilligersorganisaties bieden in veel wijken informele steun aan gezinnen en jeugd. De verbinding van formele voorzieningen, zoals wijkteams jeugd, met initiatieven van autochtonen werkt daarbij beter dan de verbinding met initiatieven genomen door migranten.

27 februari 2015

De grondwet is de basis van onze rechtsstaat. Fundamentele normen en waarden zoals gelijkheid tussen man en vrouw, privacy, godsdienstvrijheid en de scheiding van kerk en staat zijn hierin verankerd. In de praktijk van onze multiculturele samenleving komt een aantal van deze waarden soms met elkaar in conflict.