Filter op thema

2 mei 2018

Verschillende lokale (zelf) organisaties in Nederland zetten zich in om taboeonderwerpen zoals kindhuwelijken, huwelijksdwang, achterlating en eergerelateerd geweld bespreekbaar te maken. Om de aanwezige kennis en kunde van deze organisaties te ondersteunen, maakt KIS een overzicht van elementen en methoden die goed werken bij deze voorlichtende activiteiten.

14 maart 2018

Onderzoek blijft aantonen: sollicitanten met een migratieachtergrond hebben een significant lagere kans op een sollicitatiegesprek, óók met gelijkwaardige CV en ervaring. Hoe komen we daar nu eens vanaf?

25 februari 2018

Er zijn verschillende signalen dat migrantenjongeren minder binding voelen met de maatschappelijke omgeving en instituties dan leeftijdgenoten van Nederlandse komaf. Maar hoe kijken jongeren met een migratieachtergrond daar zelf tegenaan?

25 februari 2018

Voor ouders met een migratieachtergrond is het niet altijd eenvoudig om hun kinderen op te voeden. Bijvoorbeeld omdat er opvoeddilemma's spelen rond thema's als discriminatie en negatieve beeldvorming. In dit project gaat KIS met input van oudergroepen en informele ondersteuners materialen en methodische handvatten ontwikkelen om gesprekken over opvoeddilemma’s in de eigen kring te ondersteunen.

25 februari 2018

Hoe pakken leer-werktrajecten uit voor kwetsbare jongeren met een migratieachtergrond? KIS gaat enkele veelbelovende praktijkaanpakken bestuderen en de geleerde lessen uit de praktijk toegankelijk maken voor een breed publiek. 

 

17 januari 2018

Het komt steeds vaker voor dat ouders met een migratieachtergrond hun kinderen achterlaten in het land van herkomst. Welke motieven hebben deze ouders hiervoor? En hoe kunnen professionals tijdig inspelen op de signalen?

15 januari 2018

Veel gemeenten vragen zich af: laten we volwassen vluchtelingen een opleiding volgen zodat ze een passende baan voor langere tijd kunnen vinden? Of kunnen we ze beter zo snel mogelijk aan het werk laten gaan? In dit project bieden we gemeenten handvatten om tot een afgewogen keuze te komen.

15 januari 2018

Arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen kost tijd. Gemeenten zijn vanuit de Participatiewet verantwoordelijk om vluchtelingen richting betaald werk te begeleiden. Voor het derde jaar op rij monitoren we de stand van zaken: hoe pakken gemeenten de arbeidstoeleiding aan en welke resultaten behalen zij?

17 februari 2016

Jongeren met een migrantenachtergrond zijn relatief vaak werkloos. Als verklaring worden tal van factoren genoemd, uiteenlopend van een gebrek aan vaardigheden en netwerk tot discriminatie op de arbeidsmarkt. In de afgelopen decennia zijn verschillende aanpakken ontwikkeld en toegepast. Er is echter weinig bekend over de effectiviteit van die aanpakken.

15 februari 2016

Migrantengezinnen zoeken bij opvoedingsvragen vaak steun bij de informele hulpverlening, omdat bepaalde onderwerpen met hen gemakkelijker bespreekbaar zijn. De reguliere hulpverlening heeft echter ook een onmisbaar aanbod voor deze gezinnen. Hoe slaan we een brug tussen beide typen aanbod?