Filter op thema

17 februari 2016

Jongeren met een migrantenachtergrond zijn relatief vaak werkloos. Als verklaring worden tal van factoren genoemd, uiteenlopend van een gebrek aan vaardigheden en netwerk tot discriminatie op de arbeidsmarkt. In de afgelopen decennia zijn verschillende aanpakken ontwikkeld en toegepast. Er is echter weinig bekend over de effectiviteit van die aanpakken.

15 februari 2016

Migrantengezinnen worden al langere tijd moeilijk bereikt door preventieve voorzieningen voor ouders en jeugd. Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de lokale zorg voor jeugd. Wij vragen migrantengezinnen of ze sindsdien verschil merken.

15 februari 2016

Migrantengezinnen zoeken bij opvoedingsvragen vaak steun bij de informele hulpverlening, omdat bepaalde onderwerpen met hen gemakkelijker bespreekbaar zijn. De reguliere hulpverlening heeft echter ook een onmisbaar aanbod voor deze gezinnen. Hoe slaan we een brug tussen beide typen aanbod?

21 januari 2016

Mbo-studenten met een niet-westerse achtergrond hebben meer moeite om een stage te vinden dan autochtone medestudenten. Via een verkennende studie brengen we mogelijkheden in beeld die aansturen op gelijke kansen en tegengaan van discriminatie.

21 januari 2016

Over de toekomst van jongeren met een niet-westerse komaf is al veel geschreven. Cijfers laten zien dat zij het steeds beter doen in het hoger onderwijs, maar ook dat er hardnekkige problemen spelen. Hoe denken de jongeren er zelf eigenlijk over? Welke toekomst zien zij voor zichzelf?

19 januari 2016

De verhouding tussen overheid en burgers verandert. Er komt meer ruimte voor maatschappelijk initiatief en meer zeggenschap voor burgers. Groepen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond zijn nog ondervertegen­woordigd bij de initiatieven. Hoe verkrijgen we kennis over hoe we die initiatieven toegankelijk maken voor iedereen? En hoe maken we deze kennis toepasbaar?

19 januari 2016

Veel jonge vrouwen van niet-westerse afkomst zijn mantelzorger. Overbelasting ligt daarbij op de loer. Sociale professionals hebben veel grote behoefte aan kennis over de ondersteuning van deze groep. De reguliere methodieken die in de mantelzorg worden gebruikt zijn bij hen vaak niet toereikend. Hoe maak je de mantelzorg diversiteitsproof?

11 augustus 2015

Een eerste analyse laat zien dat niet alleen in Nederland, maar er ook in andere Europese landen een duidelijke relatie is tussen migrantengroepen en jeugddelinquentie. Wat weten we eigenlijk over probleemgedrag van jongeren uit migrantengroepen dat leidt tot jeugddelinquentie?

15 juli 2015

Mbo-studenten met een migrantenachtergrond moeten extra moeite doen voor een stageplaats in vergelijking tot hun autochtone medestudenten. Mogelijk is hierbij sprake van discriminatie.

25 maart 2015

De sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) in migrantengemeenschappen is relatief laag. Dat levert problemen op met coming out, zelfacceptatie en zelfbeschikkingsrecht.