Filter op thema

17 januari 2018

Het komt steeds vaker voor dat ouders met een migratieachtergrond hun kinderen achterlaten in het land van herkomst. Welke motieven hebben deze ouders hiervoor? En hoe kunnen professionals tijdig inspelen op de signalen?

15 januari 2018

Veel gemeenten vragen zich af: laten we volwassen vluchtelingen een opleiding volgen zodat ze een passende baan voor langere tijd kunnen vinden? Of kunnen we ze beter zo snel mogelijk aan het werk laten gaan? In dit project bieden we gemeenten handvatten om tot een afgewogen keuze te komen.

15 januari 2018

Arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen kost tijd. Gemeenten zijn vanuit de Participatiewet verantwoordelijk om vluchtelingen richting betaald werk te begeleiden. Voor het derde jaar op rij monitoren we de stand van zaken: hoe pakken gemeenten de arbeidstoeleiding aan en welke resultaten behalen zij?

17 februari 2016

Jongeren met een migrantenachtergrond zijn relatief vaak werkloos. Als verklaring worden tal van factoren genoemd, uiteenlopend van een gebrek aan vaardigheden en netwerk tot discriminatie op de arbeidsmarkt. In de afgelopen decennia zijn verschillende aanpakken ontwikkeld en toegepast. Er is echter weinig bekend over de effectiviteit van die aanpakken.

15 februari 2016

Migrantengezinnen worden al langere tijd moeilijk bereikt door preventieve voorzieningen voor ouders en jeugd. Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de lokale zorg voor jeugd. Wij vragen migrantengezinnen of ze sindsdien verschil merken.

15 februari 2016

Migrantengezinnen zoeken bij opvoedingsvragen vaak steun bij de informele hulpverlening, omdat bepaalde onderwerpen met hen gemakkelijker bespreekbaar zijn. De reguliere hulpverlening heeft echter ook een onmisbaar aanbod voor deze gezinnen. Hoe slaan we een brug tussen beide typen aanbod?

21 januari 2016

Mbo-studenten met een niet-westerse achtergrond hebben meer moeite om een stage te vinden dan autochtone medestudenten. Via een verkennende studie brengen we mogelijkheden in beeld die aansturen op gelijke kansen en tegengaan van discriminatie.

21 januari 2016

Over de toekomst van jongeren met een niet-westerse komaf is al veel geschreven. Cijfers laten zien dat zij het steeds beter doen in het hoger onderwijs, maar ook dat er hardnekkige problemen spelen. Hoe denken de jongeren er zelf eigenlijk over? Welke toekomst zien zij voor zichzelf?

19 januari 2016

De verhouding tussen overheid en burgers verandert. Er komt meer ruimte voor maatschappelijk initiatief en meer zeggenschap voor burgers. Groepen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond zijn nog ondervertegen­woordigd bij de initiatieven. Hoe verkrijgen we kennis over hoe we die initiatieven toegankelijk maken voor iedereen? En hoe maken we deze kennis toepasbaar?

19 januari 2016

Veel jonge vrouwen van niet-westerse afkomst zijn mantelzorger. Overbelasting ligt daarbij op de loer. Sociale professionals hebben veel grote behoefte aan kennis over de ondersteuning van deze groep. De reguliere methodieken die in de mantelzorg worden gebruikt zijn bij hen vaak niet toereikend. Hoe maak je de mantelzorg diversiteitsproof?