Publicaties

Hier vindt u alle publicaties van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Deze downloadt u gratis. Klik op 'alle publicaties' wanneer u ook relevante publicaties van andere organisaties wilt zien.

Uitgelichte Publicatie

Dit is de derde uitgave van de monitor ‘Vluchtelingen aan het Werk’, uitgevoerd door Kennisplatform Integratie & Samenleving in samenwerking met Divosa.

Filter op thema

Het belang van blijvende aandacht voor (stappen naar) werk
12 september 2018

Dit is de derde uitgave van de monitor ‘Vluchtelingen aan het Werk’, uitgevoerd door Kennisplatform Integratie & Samenleving in samenwerking met Divosa.

Auteur:
Inge Razenberg, Merel Kahmann, Marjan de Gruijter, Evelien Damhuis
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Pagina's:
50
1 augustus 2018

Eerder onderzoek van KIS liet ziet dat stagediscriminatie een rol speelt binnen het mbo, maar vaak weinig wordt opgemerkt. In dit vervolgonderzoek hebben wij, door middel van een casestudy, meer inzicht gekregen in hoe stagediscriminatie vorm kan krijgen en wat de ervaringen zijn van de betrokkenen: studenten, onderwijsprofessionals én werkgevers.

Auteur:
Maaike van Rooijen, Suzan de Winter-Koçak
Uitgever:
Verwey-Jonker Instituut
Uitgave:
2018
Pagina's:
50
Een handreiking voor het versterken van interventies
10 juli 2018

Waaraan moeten interventies die erop gericht zijn het vertrouwen tussen jongeren en politie te verbeteren, voldoen voor een zo groot mogelijke kans op slagen? Deze vraag staat centraal in deze handreiking. Doel van deze handreiking is inzicht te geven in de manier waarop interventies bij deze jongeren het vertrouwen in instituties kunnen verbeteren.

Auteur:
Sahar Noor en Laura Metwally
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Pagina's:
27
Werkzame elementen van weerbaarheidstrainingen tegen discriminatie voor jongeren met een migratieachtergrond
2 juli 2018

Bijna de helft van de jongeren in Nederland met een migratieachtergrond ervaart discriminatie op basis van hun etnische en culturele achtergrond. De publicatie ‘Weerbaar tegen discriminatie’ heeft tot doel professionals beter zicht te geven op ‘wat werkt’ in het weerbaar maken van deze jongeren.

Auteur:
Rozetta Meijer en Suzan de Winter-Koçak, m.m.v. Mellouki Cadat
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
'Alleen krijg je het niet voor elkaar'
1 juni 2018

Migranten die geen rechtsgeldige verblijfstitel hebben in Nederland, hebben net als ieder ander recht op medisch noodzakelijke zorg. KIS verkende hoe ‘het recht op toegang tot medisch noodzakelijke zorg’ voor deze ongedocumenteerde migranten in de praktijk verloopt. Onze onderzoekers hebben de meest recente literatuur over het onderwerp bestudeerd en (nationale en lokale) stakeholders geïnterviewd.

Auteur:
Lineke van Hal, Femke Stoutjesdijk
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Pagina's:
9
weerbaarheids- en identiteitsversterking voor jongeren met een migratieachtergrond
31 mei 2018

This is me! is een methodiek die jongeren met een migratieachtergrond weerbaar maakt tegen discriminatie. Dat is nodig omdat jongeren zich nu vaak onvoldoende kunnen verweren tegen discriminatie. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor hun identiteitsontwikkeling en mentale gezondheid. De methodiek is samen met jongeren ontwikkeld door Movisie, binnen het programma Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

Auteur:
Rozetta Meijer, Suzan de Winter-Koçak, Marjolijn Distelbrink, Sahar Noor
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Weerbaarheid en identiteit
31 mei 2018

In Nederland ervaart bijna de helft van de jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond discriminatie op basis van hun cultureel-etnische achtergrond. Discriminatie, net als andere vormen van uitsluiting en afwijzing, kan vergaande gevolgen hebben voor zowel de fysieke en mentale gezondheid als de identiteitsontwikkeling van jongeren. Deze handleiding is bedoeld voor de trainers die de training This is me! gaan uitvoeren. In deze handleiding staat alles wat jij nodig hebt om een This is me! training te verzorgen.

Auteur:
Jamila Achahchah, Jeroen Horvers, Jhadir Mohamed Said, Judith van Werkhooven, Sahar Noor
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Gefundeerde methoden en werkwijzen om zelfbeschikking bespreekbaar te maken
7 mei 2018

Verschillende lokale (zelf) organisaties in Nederland zetten zich in om taboeonderwerpen zoals kindhuwelijken, huwelijksdwang, achterlating en eergerelateerd geweld bespreekbaar te maken. Om de aanwezige kennis en kunde van deze organisaties te ondersteunen, maakte KIS een overzicht van elementen en methoden die goed werken bij deze voorlichtende activiteiten.

Auteur:
Eliane Smits van Waesberghe, Suzan de Winter-Koçak
Uitgever:
Verwey-Jonker Instituut
Uitgave:
2018
Pagina's:
13
Een verkenning van Duits beleid
10 april 2018

Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben geen recht meer op verblijf in Nederland, maar kunnen ook niet altijd uitgezet worden. Deze groep verkeert vaak in een uitzichtloze situatie.

Auteur:
Esther Horrevorts, Lineke van Hal
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Pagina's:
14
26 maart 2018

Te weinig jongvolwassen vluchtelingen met een verblijfsvergunning volgen een opleiding, terwijl dat wel hun integratie bevordert en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Waarom volgen zij dan geen onderwijs? En hoe kunnen we dat veranderen?

Auteur:
Lineke van Hal, Inge Razenberg, Marjan de Gruijter, Roos Hommers, Ruth Yohannes, Ashley Chin
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Pagina's:
41