Publicaties

Hier vindt u alle publicaties van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Deze downloadt u gratis. Klik op 'alle publicaties' wanneer u ook relevante publicaties van andere organisaties wilt zien.

Uitgelichte Publicatie

In 2015 en 2016 ontwikkelde KIS een onderzoeksinstrument voor gemeenten om de voedingsbodem voor radicalisering vanuit gewelddadig jihadisme en rechts-extremisme te meten. Een onderdeel van dit instrument is een vragenlijst die onder jongeren wordt afgenomen. KIS evalueerde deze vragenlijst en het afnemen ervan.

Filter op thema

Een evaluatie van de enquête gericht op jongeren
15 november 2018

In 2015 en 2016 ontwikkelde KIS een onderzoeksinstrument voor gemeenten om de voedingsbodem voor radicalisering vanuit gewelddadig jihadisme en rechts-extremisme te meten. Een onderdeel van dit instrument is een vragenlijst die onder jongeren wordt afgenomen. KIS evalueerde deze vragenlijst en het afnemen ervan.

Auteur:
Jolijn Broekhuizen, Maaike van Kapel, Rozetta Meijer
Uitgever:
Verwey-Jonker Instituut
Uitgave:
2018
Werving en binding van islamitische pleegouders
22 oktober 2018

De pleegzorg kampt met een tekort aan pleegouders, waaronder pleegouders met een migratieachtergrond. Hierdoor kunnen kinderen met een islamitische achtergrond vaak niet passend geplaatst worden. Het Verwey-Jonker Instituut/Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht wat effectieve manieren zijn om islamitische pleegouders te werven, trainen en begeleiden.

Auteur:
Mehmet Day
Uitgever:
Verwey-Jonker Instituut
Uitgave:
2018
11 oktober 2018

Actieve organisaties voor en door Antilliaanse Nederlanders in Den Haag hebben KIS verzocht om de situatie van de Antilliaanse gemeenschap in Den Haag in kaart te brengen. Dit heeft geresulteerd in een factsheet waarin op een groot aantal thema’s kerncijfers zijn verzameld.

Auteur:
Esther Horrevorts, Hans Bellaart
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
8 oktober 2018

Dit Wat werkt bij-dossier is een overzicht van werkzame factoren die de arbeidsparticipatie van statushouders bevorderen. Naast een dossier is er ook een infographic die de resultaten beknopt weergeeft.

Auteur:
Thijs van den Enden, Suzan de Winter-Kocak, Marijke Booijink, Marjan de Gruijter
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Pagina's:
43
Hoe zijn verschillende vormen van discriminatie tegelijkertijd te verminderen?
2 oktober 2018

Discriminatie kent vele uitingsvormen. Islamofobie, afrofobie, antisemitisme en homofobie zijn slechts enkele voorbeelden. De aanpak ervan richt zich meestal niet op het verminderen van een specifieke vorm maar op discriminatie in het algemeen. Dit lijkt een stuk efficiënter dan voor iedere vorm van discriminatie een aparte interventie of methode ontwikkelen. Is dat ook zo?

Auteur:
Hanneke Felten, Ikram Taouanza, René Broekroelofs
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Het belang van blijvende aandacht voor (stappen naar) werk
12 september 2018

Dit is de derde uitgave van de monitor ‘Vluchtelingen aan het Werk’, uitgevoerd door Kennisplatform Integratie & Samenleving in samenwerking met Divosa.

Auteur:
Inge Razenberg, Merel Kahmann, Marjan de Gruijter, Evelien Damhuis
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Pagina's:
50
1 augustus 2018

Eerder onderzoek van KIS liet ziet dat stagediscriminatie een rol speelt binnen het mbo, maar vaak weinig wordt opgemerkt. In dit vervolgonderzoek hebben wij, door middel van een casestudy, meer inzicht gekregen in hoe stagediscriminatie vorm kan krijgen en wat de ervaringen zijn van de betrokkenen: studenten, onderwijsprofessionals én werkgevers.

Auteur:
Maaike van Rooijen, Suzan de Winter-Koçak
Uitgever:
Verwey-Jonker Instituut
Uitgave:
2018
Pagina's:
50
Een handreiking voor het versterken van interventies
10 juli 2018

Waaraan moeten interventies die erop gericht zijn het vertrouwen tussen jongeren en politie te verbeteren, voldoen voor een zo groot mogelijke kans op slagen? Deze vraag staat centraal in deze handreiking. Doel van deze handreiking is inzicht te geven in de manier waarop interventies bij deze jongeren het vertrouwen in instituties kunnen verbeteren.

Auteur:
Sahar Noor en Laura Metwally
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Pagina's:
27
Werkzame elementen van weerbaarheidstrainingen tegen discriminatie voor jongeren met een migratieachtergrond
2 juli 2018

Bijna de helft van de jongeren in Nederland met een migratieachtergrond ervaart discriminatie op basis van hun etnische en culturele achtergrond. De publicatie ‘Weerbaar tegen discriminatie’ heeft tot doel professionals beter zicht te geven op ‘wat werkt’ in het weerbaar maken van deze jongeren.

Auteur:
Rozetta Meijer en Suzan de Winter-Koçak, m.m.v. Mellouki Cadat
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
'Alleen krijg je het niet voor elkaar'
1 juni 2018

Migranten die geen rechtsgeldige verblijfstitel hebben in Nederland, hebben net als ieder ander recht op medisch noodzakelijke zorg. KIS verkende hoe ‘het recht op toegang tot medisch noodzakelijke zorg’ voor deze ongedocumenteerde migranten in de praktijk verloopt. Onze onderzoekers hebben de meest recente literatuur over het onderwerp bestudeerd en (nationale en lokale) stakeholders geïnterviewd.

Auteur:
Lineke van Hal, Femke Stoutjesdijk
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Pagina's:
9