Publicaties

Hier vindt u alle publicaties van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Deze downloadt u gratis. Klik op 'alle publicaties' wanneer u ook relevante publicaties van andere organisaties wilt zien.

Uitgelichte Publicatie

Hoeveel vertrouwen hebben jongeren in de politie? Voelen ze zich rechtvaardig behandeld? En zijn er verschillen tussen hoe jongeren met verschillende etnisch-culturele achtergronden daarover denken?

Filter op thema

Gefundeerde methoden en werkwijzen om zelfbeschikking bespreekbaar te maken
7 mei 2018

Verschillende lokale (zelf) organisaties in Nederland zetten zich in om taboeonderwerpen zoals kindhuwelijken, huwelijksdwang, achterlating en eergerelateerd geweld bespreekbaar te maken. Om de aanwezige kennis en kunde van deze organisaties te ondersteunen, maakte KIS een overzicht van elementen en methoden die goed werken bij deze voorlichtende activiteiten.

Auteur:
Eliane Smits van Waesberghe, Suzan de Winter-Koçak
Uitgever:
Verwey-Jonker Instituut
Uitgave:
2018
Pagina's:
13
Een verkenning van Duits beleid
10 april 2018

Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben geen recht meer op verblijf in Nederland, maar kunnen ook niet altijd uitgezet worden. Deze groep verkeert vaak in een uitzichtloze situatie.

Auteur:
Esther Horrevorts, Lineke van Hal
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Pagina's:
14
26 maart 2018

Te weinig jongvolwassen vluchtelingen met een verblijfsvergunning volgen een opleiding, terwijl dat wel hun integratie bevordert en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Waarom volgen zij dan geen onderwijs? En hoe kunnen we dat veranderen?

Auteur:
Lineke van Hal, Inge Razenberg, Marjan de Gruijter, Roos Hommers, Ruth Yohannes, Ashley Chin
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Pagina's:
41
19 maart 2018

De vraag naar en het aantal weerbaarheidstrainingen met aandacht voor meiden met een migratieachtegrond groeit. Het is echter nog niet goed mogelijk om een aanpak als effectief te bestempelen. KIS onderzoekt in deze verkennende studie hoe weerbaarheidsaanpakken voor meiden met een migratieachtergrond verbeterd kunnen worden.

Auteur:
Ikram Taouanza, Jamila Achahchah, Clous Hollemans (Msc)
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Pagina's:
52
15 maart 2018

De rechtbank Amsterdam streeft naar culturele diversiteit onder haar medewerkers van het juridisch personeel. Dit is echter geen makkelijke opgave - dat geldt voor vele organisaties. Onze onderzoekers gingen in gesprek met medewerkers van de rechtbank. Hoe denken zij over de diversiteit binnen hun organisatie?

Auteur:
Hans Boutellier, Inge Razenberg, Suzan de Winter-Koçak
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Pagina's:
33
15 maart 2018

Voor asielzoekers uit landen waar homoseksualiteit strafbaar is, kan het lastig zijn om tijdens de asielprocedure open en gedetailleerd hun verhaal te vertellen. Dat maakt het voor medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moeilijk om te beoordelen of zij recht hebben op bescherming in Nederland. Om LHBTI-asielzoekers hierin te ondersteunen ontwikkelde KIS een nieuwe methodiek voor vrijwilligers en (sociaal) professionals.

Auteur:
Jurriaan Omlo, Jolanda Elferink
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Voormalig vluchtelingen aan het woord over integreren in Nederland
14 maart 2018

Welke lessen kunnen we trekken uit de ervaringen van voormalig vluchtelingen? Onderzoekers van KIS spraken uitgebreid met Nederlanders die voor het jaar 2000 naar Nederland zijn gevlucht. De ervaringen die zij deelden, zijn in deze publicatie gebundeld als zogenoemde lessen voor nieuwkomers, overheden en organisaties.

Auteur:
Marjan de Gruijter, Suzan de Winter-Koçak
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Theory of Change: Wat werkt? En waarom?
9 maart 2018

Er is nog weinig bekend over beproefde en overdraagbare methodes rondom de arbeidstoeleiding van statushouders. In een nieuw onderzoek wordt de effectiviteit van twee interventies die statushouders voorbereiden op werk onder de loep genomen. Zo willen we de inzichten in wat werkt en waarom het werkt vergroten.

Auteur:
Kirsten Tinnemans, Monique Stavenuiter
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Een verkenning van het landelijke en lokale beleid
1 maart 2018

Hoe kan de financiële en sociale zelfredzaamheid van vluchtelingen, EU-arbeidsmigranten en gezinsvormers worden vergroot? En wat kan de bijdrage van nieuwkomers zelf, de gemeente, professionals, vrijwilligers en buurtbewoners zijn? In deze publicatie heeft KIS in kaart gebracht wat de integratie van nieuwkomers in de weg staat en hoe belemmeringen op het gebied van zelfredzaamheid kunnen worden weggenomen. 

Auteur:
Maaike van Rooijen, Merel Kahmann, Jolanda Elferink, Bora Avrić
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Onderzoek naar het vertrouwen van jongeren in politie, onderwijs en politiek
27 februari 2018

Het is belangrijk dat jongeren vertrouwen hebben in instituties zoals de politie, het onderwijs en de politiek. Dat ze zich gehoord en gerespecteerd voelen. Hoe groter dat vertrouwen, hoe meer kans op een samenleving waarin deze jongeren zich thuis voelen.

Auteur:
Maaike van Kapel, Sahar Noor, Jolijn Broekhuizen
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018