Publicaties

Hier vindt u alle publicaties van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Deze downloadt u gratis. Klik op 'alle publicaties' wanneer u ook relevante publicaties van andere organisaties wilt zien.

Uitgelichte Publicatie

This is me! is een methodiek die jongeren met een migratieachtergrond weerbaar maakt tegen discriminatie. Dat is nodig omdat jongeren zich nu vaak onvoldoende kunnen verweren tegen discriminatie. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor hun identiteitsontwikkeling en mentale gezondheid. De methodiek is samen met jongeren ontwikkeld door Movisie, binnen het programma Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS).

Filter op thema

Theory of Change: Wat werkt? En waarom?
9 maart 2018

Er is nog weinig bekend over beproefde en overdraagbare methodes rondom de arbeidstoeleiding van statushouders. In een nieuw onderzoek wordt de effectiviteit van twee interventies die statushouders voorbereiden op werk onder de loep genomen. Zo willen we de inzichten in wat werkt en waarom het werkt vergroten.

Auteur:
Kirsten Tinnemans, Monique Stavenuiter
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Een verkenning van het landelijke en lokale beleid
1 maart 2018

Hoe kan de financiële en sociale zelfredzaamheid van vluchtelingen, EU-arbeidsmigranten en gezinsvormers worden vergroot? En wat kan de bijdrage van nieuwkomers zelf, de gemeente, professionals, vrijwilligers en buurtbewoners zijn? In deze publicatie heeft KIS in kaart gebracht wat de integratie van nieuwkomers in de weg staat en hoe belemmeringen op het gebied van zelfredzaamheid kunnen worden weggenomen. 

Auteur:
Maaike van Rooijen, Merel Kahmann, Jolanda Elferink, Bora Avrić
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Onderzoek naar het vertrouwen van jongeren in politie, onderwijs en politiek
27 februari 2018

Het is belangrijk dat jongeren vertrouwen hebben in instituties zoals de politie, het onderwijs en de politiek. Dat ze zich gehoord en gerespecteerd voelen. Hoe groter dat vertrouwen, hoe meer kans op een samenleving waarin deze jongeren zich thuis voelen.

Auteur:
Maaike van Kapel, Sahar Noor, Jolijn Broekhuizen
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Een analyse van ISRD-3: een grootschalig onderzoek onder scholieren
27 februari 2018

Hoeveel vertrouwen hebben jongeren in de politie? Voelen ze zich rechtvaardig behandeld? En zijn er verschillen tussen hoe jongeren met verschillende etnisch-culturele achtergronden daarover denken?

Auteur:
Jolijn Broekhuizen, Maaike van Kapel, Majone Steketee, Lilian Roetman
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
20 februari 2018

Hoe zorg je ervoor dat diversiteitsbeleid op de werkvloer tot prioriteit wordt gemaakt? In een deze publicatie beschrijft KIS hoe je in vijf stappen urgentiebesef rond diversiteitsbeleid ontwikkelt.

Auteur:
Hans Bellaart, Suzan de Winter-Koçak en Jolanda Elferink
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
8 februari 2018

Vrouwelijke vluchtelingen komen lastiger aan het werk dan mannelijke vluchtelingen. Om meer inzicht te krijgen in de belemmerende factoren en de rol van gemeenten deed KIS een verkennend onderzoek. 

Auteur:
Inge Razenberg, Merel Kahmann, Marjan de Gruijter
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Een diversiteitskader met praktische tips
29 januari 2018

Gemeenten en wijkteams worstelen met het tijdig bereiken van bewoners met een migratieachtergrond. Om hen te ondersteunen heeft KIS het diversiteitskader 'Wijkteams voor álle doelgroepen effectief' opgesteld.

Auteur:
Hans Bellaart, Ahmed Hamdi, Mehmet Day, Jamila Achahchah
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2018
Vrijwilligerswerk, (taal)stages en werkervaringsplaatsen als opstap naar werk
12 januari 2018

Het tussentijds monitoren en evalueren, is cruciaal voor het laten slagen van een werkendlerentraject voor vluchtelingen. Het Evaluatie-instrument Werkend leren door vluchtelingen biedt vragenlijsten waarmee deelnemers, praktijk- en trajectbegeleiders direct mee aan de slag kunnen. 

Auteur:
Marijke Booijink, Monique Stavenuiter, Ikram Taouanza
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017
Handreiking voor de begeleiding van vrijwilligerswerk, (taal)stages en werkervaringsplaatsen
12 januari 2018

Vrijwilligerswerk is voor vluchtelingen niet altijd effectief voor het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt. In de handreiking Werkend leren als opstap naar werk voor vluchtelingen geven KIS-onderzoekers zinvolle aanbevelingen aan professionals om vrijwilligerswerk zo in te richten dat er sprake is van werkend leren. 

Auteur:
Marijke Booijink, Monique Stavenuiter, Ikram Taouanza
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017
Nederlanders over etnisch-culturele diversiteit in de samenleving
19 december 2017

Hoe denken Nederlanders nu echt over het integratiedebat? Onderzoekers van KIS spraken intensief met zeventig Nederlanders over hun ideeën, opvattingen en ervaringen omtrent mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond dan zijzelf.

Auteur:
Ron van Wonderen, Maaike van Kapel
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017