Publicaties

Hier vindt u alle publicaties van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Deze downloadt u gratis. Klik op 'alle publicaties' wanneer u ook relevante publicaties van andere organisaties wilt zien.

Uitgelichte Publicatie

Vrouwelijke vluchtelingen komen lastiger aan het werk dan mannelijke vluchtelingen. Om meer inzicht te krijgen in de belemmerende factoren en de rol van gemeenten deed KIS een verkennend onderzoek. 

Filter op thema

Effectief samenwerken op het gebied van hulpverlening
13 juli 2017

Mensen in asielopvangcentra lopen extra risico op huiselijk geweld, maar de hulpverlening verloopt niet altijd goed. Een aantal gemeenten vroeg KIS daarom hoe veilig het is binnen gezinnen en hoe de samenwerking verloopt tussen de medewerkers van de asielzoekerscentra en de hulpverlening.

Auteur:
Eliane Smits van Waesberghe, Meintje van Dijk, met medewerking van Hilde Bakker
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017
Vluchtelingen aan het werk, gemeenten in beweging
11 juli 2017

Uit de KIS-monitor van 2016 bleek dat gemeenten nog vooral bezig waren met het maken van beleid om recente vluchtelingen naar werk te bemiddelen. De monitor van 2017 laat zien dat gemeenten het afgelopen jaar concrete stappen vooruit hebben gemaakt. 

Auteur:
Inge Razenberg, Merel Kahmann, Marjan de Gruijter
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017
5 juli 2017

Het databoek van Kinderen in Tel (KIT) brengt al jaren de leefomstandigheden van kinderen onder de 18 in Nederland in beeld. Voor KIS zijn deze cijfers nu uitgesplitst naar de migratieachtergrond van kinderen en jongeren.

Auteur:
Bas Tierolf, Majone Steketee, Rob Gilsing, Hans Bellaart
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017
Hoe leg je een vruchtbare bodem om samen te werken?
4 juli 2017

Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft een toolkit ontwikkeld die organisaties kunnen gebruiken om een brug te slaan tussen formele en informele opvoedondersteuners. Hoe kunnen zij elkaar versterken en bovenal hoe verbind je deze groepen?

Auteur:
Marjolijn Distelbrink, Elena Ponzoni
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017
De aanpak beschreven en geëvalueerd
23 juni 2017

Hoe kunnen moeders hun islamitische kinderen zo opvoeden dat zij minder vatbaar zijn voor radicalisering? De aanpak Weerbaar opvoeden tegen radicalisering van Stichting Attanmia biedt uitkomst. In een nieuwe publicatie heeft KIS deze preventie aanpak beschreven, onderbouwd en in de praktijk geëvalueerd.

Auteur:
Ron van Wonderen, Sarah Capel
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017
2 juni 2017

Hoe kun je cliënten met een migratieachtergrond het beste ondersteunen bij financiële problematiek zoals betalingsachterstanden en schulden? In een nieuwe publicatie doet KIS aanbevelingen voor gemeenten en wijkteams om hun dienstverlening voor deze doelgroep verder te kunnen verbeteren.

Auteur:
Monique Stavenuiter
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017
23 mei 2017

Hoe kun je als beroepskracht ouders met een migratieachtergrond ondersteunen bij opvoeddilemma's? KIS lanceert voor professionals van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) en wijk – en jeugdteams een blauwdruk voor het houden van de teambijeenkomst Waardenopvoeding in Diversiteit.

Auteur:
Marjolijn Distelbrink, Trees Pels, Cecile Winkelman
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017
Een verkenning
22 mei 2017

Veel werkgevers staan positief tegenover het aanbieden van werk(ervarings)plekken aan statushouders, maar hebben daar nog wel veel vragen over. Gemeenten kunnen hen daarbij helpen. Is de ondersteuning die gemeenten momenteel bieden voldoende en wat kan er beter?

Auteur:
Inge Razenberg, Marjan de Gruijter
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017
Toekomstoriëntatie van Nederlandse (migranten)jongeren
16 mei 2017

Jongeren denken - ongeacht hun etnische achtergrond - overeenkomstig over hun toekomst en leven in Nederland. Dat blijkt uit ons onderzoek Gedeelde Toekomst.

Auteur:
Eva Klooster, Suzan Koçak, Mehmet Day, Harrie Jonkman
Uitgever:
Verwey-Jonker Instituut
Uitgave:
2017
1 mei 2017

Professionals bij gemeenten, politie en welzijns-, onderwijs- en maatschappelijke organisaties hebben te maken met radicalisering. Praktijkvoorbeelden over zij hoe radicalisering kunnen voorkomen of tegengaan, blijken vaak lastig vindbaar. Een nieuwe publicatie van KIS beschrijft vier uiteenlopende aanpakken die inzicht geven in geleerde lessen uit de praktijk.

Auteur:
Rozetta Meijer
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017