Publicaties

Hier vindt u alle publicaties van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Deze downloadt u gratis. Klik op 'alle publicaties' wanneer u ook relevante publicaties van andere organisaties wilt zien.

Uitgelichte Publicatie

KIS brengt door middel van een maatschappelijke rendementsanalyse de meerwaarde in beeld van de Schilderswijk Moeders in Den Haag. Dit is een project van buurtcentrum de Mussen en een aantal zelforganisaties, waarin vrijwilligers geïsoleerde vrouwen in de Schilderswijk ondersteunen en begeleiden naar reguliere hulpverlening.

Filter op thema

1 december 2016

De transitie en transformatie van de jeugdhulp was mede bedoeld om de dremel naar deze zorg te verlagen. Maar is dat ook gelukt bij gezinnen met een migratieachtergrond en/of gezinnen die in armoede leven? Het Verwey-Jonker Instituut voerde in opdracht van de gemeente Den Haag een verkenning uit om te onderzoeken of de jeugdhulp in Den Haag alle bevolkingsgroepen even effectief bereikt. 

Auteur:
Hans Bellaart, Mehmet Day, Rob Gilsing
Uitgever:
Verwey-Jonker Instituut
Uitgave:
2016
Een inventarisatie van de verkiezingsprogramma's over immigratie, integratie, discriminatie en tegengaan van radicalisering
21 november 2016

Welke standpunten nemen de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's in over vluchtelingen, integratie, discriminatie en radicalisering? Kennisplatform Integratie & Samenleving vroeg onderzoeker Ewoud Butter om de verkiezingsprogramma's op deze thema's te inventariseren.

Auteur:
Ewoud Butter
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Onderzoek naar de effectiviteit van dialoogbijeenkomsten
16 november 2016

Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht of dialoogbijeenkomsten kunnen leiden tot een afname van vooroordelen en stereotypen over groepen met een andere etnische afkomst, huidskleur en/of religie.

Auteur:
Ikram Taouanza, Hanneke Felten, Saskia Keuzenkamp
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Factsheet voor gemeenten
9 november 2016

Mantelzorgers met een migratieachtergrond zorgen vaak lang en intensief voor een familielid of vriend. Ze lopen meer risico op overbelasting, toch zoeken ze veelal geen ondersteuning. Hulpverleners weten deze groep ook niet goed te bereiken. Deze factsheet biedt handvaten om deze groep mantelzorgers beter te bereiken en ondersteunen.

Auteur:
Jamila Achahchah, Sahar Noor
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Verkennend onderzoek naar wat werkt bij het vergroten van de acceptatie van LHBT onder vluchtelingen
1 november 2016

Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht wat werkt bij het vergroten van de acceptatie van LHBT onder vluchtelingen.

Auteur:
Hanneke Felten
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Onder welke omstandigheden werkt het?
25 september 2016

Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht op basis van literatuuronderzoek of kennismaking tussen werkgevers en migrantenjongeren vooroordelen vermindert en deze jongeren een eerlijkere kans geeft op de arbeidsmarkt.

Auteur:
Jan Willem van de Maat
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
9 handvatten om mensen met een migrantenachtergrond meer te betrekken
22 september 2016

Iedereen moet mee kunnen doen binnen onze (participatie)maatschappij. Maar ondertussen wordt steeds duidelijker dat dit geen vanzelfsprekendheid is. Mensen met een migrantenachtergrond blijken minder vaak te participeren. Burgerinitiatieven worden vaak door een specifieke groep autochtone Nederlanders opgezet en bezocht.

Auteur:
Inge Razenberg
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Internationale vergelijking zelfrapportage en beleid
18 september 2016

In criminaliteitscijfers zijn jongeren met een migrantenachtergrond in vergelijking met jongeren met een niet-migrantenachtergrond, oververtegenwoordigd. Dit is zowel het geval in Nederland als in veel andere Europese landen. Wat zijn mogelijke verklaringen voor deze verschillen? En is er voor jongeren uit migrantengroepen speciaal beleid of een specifieke aanpak nodig?

Auteur:
Majone Steketee, Renske van der Gaag, Annemieke Wolthuis
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Pagina's:
95
Een factsheet
9 september 2016

De Vereniging Sport Utrecht (VSU) vroeg Kennisplatform Integratie & Samenleving om onderzoek te doen naar de toenemende diversiteit in sportverenigingen en hoe zij hierbij beter ondersteund kunnen worden.

Auteur:
Niels Hermens, Freek Hermens, Hans Bellaart
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016
Onderzoek naar trainingen gericht op bewustwording van vooroordelen in werving en selectie
7 september 2016

Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht of diversiteitstrainingen die bewustwording willen creëren door middel van confrontatie met eigen vooroordelen of stereotypen, discriminatie verminderen.

Auteur:
Hanneke Felten, Daniëlle van Oostrum, Ikram Taouanza, Saskia Keuzenkamp
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2016