Publicaties

Hier vindt u alle publicaties van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Deze downloadt u gratis. Klik op 'alle publicaties' wanneer u ook relevante publicaties van andere organisaties wilt zien.

Uitgelichte Publicatie

This is me! is een methodiek die jongeren met een migratieachtergrond weerbaar maakt tegen discriminatie. Dat is nodig omdat jongeren zich nu vaak onvoldoende kunnen verweren tegen discriminatie. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor hun identiteitsontwikkeling en mentale gezondheid. De methodiek is samen met jongeren ontwikkeld door Movisie, binnen het programma Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS).

Filter op thema

23 mei 2017

Hoe kun je als beroepskracht ouders met een migratieachtergrond ondersteunen bij opvoeddilemma's? KIS lanceert voor professionals van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) en wijk – en jeugdteams een blauwdruk voor het houden van de teambijeenkomst Waardenopvoeding in Diversiteit.

Auteur:
Marjolijn Distelbrink, Trees Pels, Cecile Winkelman
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017
Een verkenning
22 mei 2017

Veel werkgevers staan positief tegenover het aanbieden van werk(ervarings)plekken aan statushouders, maar hebben daar nog wel veel vragen over. Gemeenten kunnen hen daarbij helpen. Is de ondersteuning die gemeenten momenteel bieden voldoende en wat kan er beter?

Auteur:
Inge Razenberg, Marjan de Gruijter
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017
Toekomstoriëntatie van Nederlandse (migranten)jongeren
16 mei 2017

Jongeren denken - ongeacht hun etnische achtergrond - overeenkomstig over hun toekomst en leven in Nederland. Dat blijkt uit ons onderzoek Gedeelde Toekomst.

Auteur:
Eva Klooster, Suzan Koçak, Mehmet Day, Harrie Jonkman
Uitgever:
Verwey-Jonker Instituut
Uitgave:
2017
1 mei 2017

Professionals bij gemeenten, politie en welzijns-, onderwijs- en maatschappelijke organisaties hebben te maken met radicalisering. Praktijkvoorbeelden over zij hoe radicalisering kunnen voorkomen of tegengaan, blijken vaak lastig vindbaar. Een nieuwe publicatie van KIS beschrijft vier uiteenlopende aanpakken die inzicht geven in geleerde lessen uit de praktijk.

Auteur:
Rozetta Meijer
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017
24 april 2017

Gemeenten hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om diversiteit. Zowel door het beleid gericht op hun eigen medewerkers, als de manier waarop zij hun dienstverlening voor hun inwoners invullen. Deze checklist helpt gemeenten hun diversiteitsbeleid te verbeteren.

Auteur:
Trudi Nederland, Inge Razenberg, Jessica van den Toorn
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017
Inspirerende voorbeelden
19 april 2017

Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft de aanpak van vijf gemeenten bij arbeidsparticipatie van vluchtelingen in kaart gebracht. Deze gemeentes dienen ter inspiratiebron voor andere gemeenten. Zo kunnen zij ervaringen delen en het beleid versterken waar nodig.

Auteur:
Inge Razenberg, Marjan de Gruijter
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017
11 april 2017

Hans Boutellier houdt in zijn 'bericht aan de minister' een pleidooi voor beleid in termen van wederkerigheid.

Auteur:
Hans Boutellier
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017
Tools om wijkteams diversiteitsproof te maken
10 april 2017

Hoe verbetert een wijkteam het bereik en de ondersteuning van bewoners met een migratieachtergrond? Kennisplatform Integratie & Samenleving komt met een praktisch gids met tools.

Auteur:
Judith van Werkhooven, Jamila Achahchah
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017
Hoe wijkteams inspelen op etnisch-culturele diversiteit
5 april 2017

Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht de stand van zaken, de succes- en faalfactoren, verbetermogelijkheden en behoeften aan diversiteit bij wijkteams in Nederland.

Auteur:
Hans Bellaart, Mehmet Day, Ahmed Hamdi
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017
Een onderzoeksinstrument
21 maart 2017

Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft een onderzoeksinstrument ontwikkeld voor gemeenten waarmee de voedingsbodem van radicalisering kan worden vastgesteld. Zodat jongeren weerbaarder worden tegen radicale invloeden.

Auteur:
Jolijn Broekhuizen
Uitgever:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Uitgave:
2017