Wat doet KIS op het thema Roma en Sinti?

De maatschappelijke positie van Roma, Sinti en woonwagenbewoners in Nederland is nog steeds niet goed. Beleidsmakers en sociaal werkers hebben behoefte aan meer kennis over hoe hun leefsituatie wordt verbeterd. Op deze themapagina worden nationale en internationale ontwikkelingen gevolgd, onderzoeken weergegeven en aanpakken vermeld die erop gericht zijn om de maatschappelijke positie van Roma en Sinti te verbeteren.

Ben je Roma of Sinti?
Op donderdag 17 juni is er een online dialoogbijeenkomst tussen Roma- en Sinti-gemeenschappen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). We willen in gesprek gaan over de maatschappelijke thema’s die belangrijk zijn voor Roma en Sinti. De dialoog is bedoeld om elkaar te leren kennen en kennis, ervaringen en inzichten uit te wisselen. Het staat iedereen vrij om onderwerpen aan te dragen. Lees meer en meld je aan!

Beike Steinbach:

'Roma en Sinti hebben nog een lange weg te gaan'

Met de nationale herdenking op 4 mei heeft Beike Steinbach (64) weinig want 'wij Sinti herdenken iedere dag onze doden'. Van haar familie kwam alleen haar moeder, oom en tante terug uit de kampen. Nu komt Steinbach nog steeds mensen tegen die niet weten dat ook Sinti en Roma werden vervolgd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Haar reizende tentoonstelling gaat de strijd aan met die onwetendheid.
Meer informatie over dit thema? Neem contact op met onze experts.