Wat doet KIS op het thema stagediscriminatie?

KIS onderzoekt op welke manier onderwijsprofessionals ondersteund kunnen worden om actie te ondernemen tegen stagediscriminatie. We beogen met onze inspanningen beter zicht te krijgen op de aard, omvang en gevolgen van stagediscriminatie.

We beschrijven best practices en geven betrokkenen – onderwijsprofessionals én studenten - daarmee handelingsperspectieven.

Vraag en antwoord:

Wat zijn de belangrijkste stappen om stagediscriminatie aan te pakken?

Zowel studenten, onderwijs als werkgevers spelen een rol. Uit onderzoek blijkt dat 'bekend maakt onbemind' van grote invloed hierop is. Ook weten we dat contact kan bijdragen aan het beperken van vooroordelen.
Meer informatie over dit thema? Neem contact op met onze experts.
Suzan
de Winter-Koçak