Wat doet KIS in 2019 op het thema zelfbeschikking?

In 2018 ontwikkelde KIS een online leeromgeving over zelfbeschikking, speciaal voor voorlichters die taboes bespreekbaar willen maken in hun eigen gemeenschap. In 2019 bieden we binnen het thema zelfbeschikking meer kennis en inzicht in veranderende opvattingen van jongens en meisjes met een migratieachtergrond ten aanzien van man/vrouw-verhouding en seksualiteit. Ook zoomen we in op hun visie

op de oplossingen voor problemen die ten grondslag liggen aan een dubbele seksuele moraal. KIS doet ook een verkenning naar zelfbeschikking in Afrikaanse, Caribische en Syrische gemeenschappen. Daarnaast organiseren we de landelijke bijeenkomst Platform Eer en Vrijheid waarin verschillende thema’s rondom zelfbeschikking de aandacht krijgen.

Netwerkbijeenkomst Platform Eer en Vrijheid:

‘#MeToo heeft de aandacht voor seksueel geweld de afgelopen jaren vergroot’

Dat er tegenwoordig met meer openheid over wordt gepraat dan zo’n 30, 40 jaar geleden, blijkt uit de grote media-aandacht en een korte uitwisseling tussen de aanwezigen van de netwerkbijeenkomst van Platform Eer en Vrijheid en dagvoorzitter Naima Azough. 'Uit onderzoek blijkt dat seksueel geweld weliswaar afneemt, maar de percentages zijn nog steeds schrikbarend.'
Meer informatie over dit thema? Neem contact op met onze experts.
Eliane
Smits van Waesberghe