Wat doet KIS in 2019 op het thema zelfbeschikking?

In 2018 ontwikkelde KIS een online leeromgeving over zelfbeschikking, speciaal voor voorlichters die taboes bespreekbaar willen maken in hun eigen gemeenschap. In 2019 bieden we binnen het thema zelfbeschikking meer kennis en inzicht in veranderende opvattingen van jongens en meisjes met een migratieachtergrond ten aanzien van man/vrouw-verhouding en seksualiteit. Ook zoomen we in op hun visie

op de oplossingen voor problemen die ten grondslag liggen aan een dubbele seksuele moraal. KIS doet ook een verkenning naar zelfbeschikking in Afrikaanse, Caribische en Syrische gemeenschappen. Daarnaast organiseren we de landelijke bijeenkomst Platform Eer en Vrijheid waarin verschillende thema’s rondom zelfbeschikking de aandacht krijgen.

Netwerkbijeenkomst Platform Eer en Vrijheid:

‘#MeToo heeft echt iets positiefs in gang gezet bij vrouwen én mannen’

‘Het hoort nou eenmaal zo, dit is onze cultuur.’ Dat krijgen meisjes en vrouwen soms te horen wanneer zij vrouwonvriendelijke gebruiken aan de kaak stellen in hun gemeenschap. Dat moet anders, betoogt Naima Azough die 11 oktober als dagvoorzitter het spits afbijt van de drukbezochte bijeenkomst Platform Eer en Vrijheid.
Meer informatie over dit thema? Neem contact op met onze experts.
Eliane
Smits van Waesberghe