Wat doet KIS op het thema zelfbeschikking?

Zelfbeschikking is een blijvend en urgent thema, zo lang er ontoelaatbare praktijken als huwelijksdwang en achterlating in het buitenland plaatsvinden. De laatste jaren richten we ons specifiek op de onderwerpen achterlating en shame sexting. Dit laatste kan met name voor meiden met een migratieachtergrond ernstige gevolgen

hebben. Daarnaast organiseren we de landelijke bijeenkomst Platform Eer en Vrijheid waarin verschillende thema’s rondom zelfbeschikking aandacht krijgen. Verder leggen we de focus op de implementatie van ontwikkelde kennis en tools.

Netwerkbijeenkomst Platform Eer en Vrijheid:

‘#MeToo heeft de aandacht voor seksueel geweld de afgelopen jaren vergroot’

Dat er tegenwoordig met meer openheid over wordt gepraat dan zo’n 30, 40 jaar geleden, blijkt uit de grote media-aandacht en een korte uitwisseling tussen de aanwezigen van de netwerkbijeenkomst van Platform Eer en Vrijheid en dagvoorzitter Naima Azough. 'Uit onderzoek blijkt dat seksueel geweld weliswaar afneemt, maar de percentages zijn nog steeds schrikbarend.'
Meer informatie over dit thema? Neem contact op met onze experts.
Eliane
Smits van Waesberghe