Wat doet KIS in 2020 op het thema zelfbeschikking?

In 2020 gaat KIS verder met het ontwikkelen van kennis over zelfbeschikking. En blijven we ons inzetten om taboes bespreekbaar te maken. We laten jongeren met een migratieachtergrond aan het woord over de veranderende opvattingen van man/vrouw-verhouding en

seksualiteit. Ook dragen we bij aan de oplossingen voor problemen die ten grondslag liggen aan een dubbele seksuele moraal. Daarnaast organiseren we de landelijke bijeenkomst Platform Eer en Vrijheid waarin verschillende thema’s rondom zelfbeschikking aandacht krijgen.

Netwerkbijeenkomst Platform Eer en Vrijheid:

‘#MeToo heeft de aandacht voor seksueel geweld de afgelopen jaren vergroot’

Dat er tegenwoordig met meer openheid over wordt gepraat dan zo’n 30, 40 jaar geleden, blijkt uit de grote media-aandacht en een korte uitwisseling tussen de aanwezigen van de netwerkbijeenkomst van Platform Eer en Vrijheid en dagvoorzitter Naima Azough. 'Uit onderzoek blijkt dat seksueel geweld weliswaar afneemt, maar de percentages zijn nog steeds schrikbarend.'
Meer informatie over dit thema? Neem contact op met onze experts.
Eliane
Smits van Waesberghe