Onderzoek

Proefschriften, oraties, masterscripties, nationaal en internationaal onderzoek. In de overzichten van 2014, 2015 en 2016 vindt u referenties naar publicaties die dat jaar zijn verschenen. De onderzoeken uit Nederland zijn geordend in categorieen als beleid & praktijk, onderwijs, religie & traditie en gezondheidszorg.

Literatuur

Een ander type lijst waar u inspiratie kunt op doen is die van literatuur. Hierin staan verwijzingen naar o.a. proza, poëzie, essays, biografieën, fotoboeken, thrillers, jeugdliteratuur en kookboeken die betrekking hebben op vluchtelingen en migranten in Nederland.

Voor wie is dit interessant?

  • Wetenschappers: weet wat er al is onderzocht
  • Beleidsmedewerkers bij ministerie of gemeente: als u beleid gaat maken of aanpassen
  • Professionals die met migranten of vluchtelingen werken: weet wat er speelt en doe inspiratie op in de literatuur
  • Vluchtelingen of migranten die al langer in Nederland zijn: lees wat er wordt geschreven over uw gemeenschap of landgenoten

Achtergrond

Deze publicatielijsten zijn gemaakt door Erik van den Bergh, voormalig beleidsmedewerker bij Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Hij maakt deze lijsten in zijn vrije tijd. In dit interview vertelt Van den Bergh over zijn beweegredenen en over de totstandkoming van deze lijsten.

Mist u iets?

De lijsten met referenties naar publicaties en literatuur zijn nooit volledig. Aanvullingen zijn daarom welkom. Heeft u een suggestie? Stuur een e-mail naar Erik van den Bergh: evdbergh@ziggo.nl.