Overheidsbeleid

Kamerbrieven, nota's en Agenda Integratie: lees de belangrijkste stukken over het integratiebeleid van de overheid.

Filter op thema

10 juli 2015

Het ministerie van VWS stelt sinds 2015 jaarlijks 500.000 euro beschikbaar voor subsidies voor projecten en activiteiten voor Sinti en Roma. Voor 2015 zijn de sluitingsdata voor het indienen van projecten 1 juni en 15 september.

3 april 2015

Discriminatie vindt vaak onbewust plaats, ingegeven door vooroordelen. Het kabinet start daarom een voorlichtingscampagne. Ook juicht het de inzet van werkgevers- en werknemersorganisaties toe voor een divers personeelsbeleid.

3 april 2015

Het kabinet stelt tot en met 2017 jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van huwelijksdwang, homofobie en eergerelateerd geweld. Ruim 150 speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers krijgen ondersteuning om in de eigen gemeenschappen deze taboeonderwerpen bespreekbaar te maken.

3 april 2015

In deze Kamerbrief licht minister Asscher (SZW) de voorgenomen inrichting van de nieuwe kennisfunctie voor integratiestukken vanaf 1 januari 2015 toe.

19 maart 2015

Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de Agenda Integratie over het afgelopen jaar.

19 maart 2015

Wie er voor kiest om in Nederland een toekomst op te bouwen, moet zich richten op de Nederlandse samenleving en waarden die hier gelden. Dat is het uitgangspunt van de Agenda Integratie 2013. In deze begeleidende kamerbrief licht minister Asscher de agenda toe.

19 maart 2015

Het Jaarrapport Integratie 2012 en het rapport Dichter bij elkaar? laten zien dat er nog altijd grote integratieopgaven liggen. De sociaal-culturele afstand tussen groepen in de samenleving is op verschillende aspecten niet kleiner geworden.

3 maart 2015

Het instituut voor multiculturele vraagstukken FORUM krijgt vanaf 1 januari 2015 geen subsidie meer van de overheid. Dat schrijft minister Asscher (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer.

19 februari 2015

Antwoorden van voormalig staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) op vragen van de Kamerleden Schouw en Dijkstra over een dreigende ernstige verslechtering van de positie van Iraanse lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) asielzoekers.