Wat doet KIS om een inclusief diversiteitsbeleid te stimuleren?

KIS gaat verder werken aan de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie en aan de verbetering van de arbeidsmarktpositie van vrouwen met een migratieachtergrond. We willen de arbeidspositie van werkzoekenden met een migratie- en vluchtelingenachtergrond verbeteren door stereotyping te voorkomen. Ook door de arbeidsmarkt toegankelijker te maken en arbeidsmarktdiscriminatie terug te dringen.

Daarnaast willen we ondersteuning bieden bij de toeleiding van vrouwen met een migratie- of vluchtelingen-achtergrond naar werk. Hun arbeidspositie is gemiddeld slechter in vergelijking met mannen met dezelfde achtergrond. We gaan de kennis van afgelopen jaren doorontwikkelen en implementeren.

Nederlandse werkvloer wordt steeds diverser

'Een goed diversiteitsbeleid levert winst op'

Geen organisatie kan meer zonder diversiteitsbeleid. Ook als maatschappelijke betrokkenheid niet bovenaan de prioriteitenlijst staat. Een goed diversiteitsbeleid is een bedrijfsbelang geworden. 'Je hoeft diversiteit niet uitsluitend vanuit idealistisch oogpunt te benaderen. Het is gewoon goed voor je organisatie.'
Meer informatie over dit thema? Neem contact op met onze experts.