Wat doet KIS om een inclusief diversiteitsbeleid te stimuleren?

KIS onderzoekt hoe het is gesteld met de diversiteit en discriminatie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Hierbij is enerzijds aandacht voor het in beeld brengen van de stand van zaken in verschillende sectoren en anderzijds voor het ontwikkelen van tools, handreikingen en het verspreiden van relevante kennis

in het veld. Ook opvoeding is een belangrijk onderwerp. Wat ouders hun kinderen meegeven en hoe zij omgaan met soms moeilijke omstandigheden waarbinnen ze opvoeden, is in belangrijke mate bepalend voor hoe jonge mensen kunnen gaan participeren in de Nederlandse maatschappij.

Nederlandse werkvloer wordt steeds diverser

'Een goed diversiteitsbeleid levert winst op'

Geen organisatie kan meer zonder diversiteitsbeleid. Ook als maatschappelijke betrokkenheid niet bovenaan de prioriteitenlijst staat. Een goed diversiteitsbeleid is een bedrijfsbelang geworden. 'Je hoeft diversiteit niet uitsluitend vanuit idealistisch oogpunt te benaderen. Het is gewoon goed voor je organisatie.'
Meer informatie over dit thema? Neem contact op met onze experts.