Van een nieuwe e-learning om intercultureel vakmanschap te versterken tot een artikel over de langzame maar gestage metamorfose van Zwarte Piet en wat wel en niet werkt bij de bevordering van arbeidsparticipatie van statushouders: dit zijn de tien artikelen en onderzoeken die in 2018 het best gelezen werden op KIS.nl.

1. Nieuw: e-learning intercultureel vakmanschap versterken
Veel sociaal professionals worstelen met de grote diversiteit van hun cliënten. Hoe om te gaan met al die verschillen? Om professionals te ondersteunen heeft KIS een nieuwe e-learningmodule over intercultureel vakmanschap ontwikkeld voor professionals in het sociaal domein. ‘Dit valt echt te leren, het gaat om een combinatie van houding, vaardigheden, en kennis’, stelt projectleider Jamila Achahchah.

Lees meer over de e-learning
 

2. Statushouders aan het werk: welke maatregelen werken wel en welke niet?
Wat leert beschikbaar onderzoek ons over wat werkt bij de bevordering van de arbeidsdeelname van statushouders? Zet in op werk en doe dat slim: combineer trajecten van werken en leren. Dit is een van de aanbevelingen uit het nieuwe dossier Wat werkt bij de bevordering van arbeidsparticipatie statushouders?

Naar artikel
 

3. De langzame maar gestage metamorfose van Zwarte Piet
Vijf jaar geleden landde Zwarte Piet in het hart van het publieke debat. Zodra er kruidnoten in de schappen van de supermarkt liggen, laait de felle discussie tussen voor- en tegenstanders van het hulpje van Sinterklaas weer op. Het lijkt een jaarlijkse herhaling van zetten, waarbij over en weer het onbegrip groeit. Maar wie goed kijkt, ziet dat er in vijf jaar tijd behoorlijk wat is veranderd. KIS vroeg onderzoeksjournalist Marcel van Engelen de ontwikkelingen op een rij te zetten.

Lees het artikel
 

4. Hoe zorgen we dat vluchtelingenvrouwen net zo vaak werk vinden als mannen?
Vrouwelijke vluchtelingen ondervinden meer barrières op weg naar werk dan mannelijke vluchtelingen, concludeert KIS in het rapport ‘Mind the gap’: barrières en mogelijkheden voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen’. Om deze barrières te slechten, biedt het rapport vijf aanbevelingen. Goede aanbevelingen, meent Suzanne Bouma, senior onderzoeker bij Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis.

Lees meer
 

5. Te weinig statushouders werken of volgen een opleiding: extra inzet gemeenten blijft nodig
Het blijft een moeilijke opgave om statushouders naar werk of een opleiding te begeleiden. Alhoewel gemeenten de laatste jaren steeds meer doen om statushouders hier goed in te ondersteunen, blijven de resultaten bescheiden. Dertien procent van de statushouders die sinds 2015 instroomden, vond een baan.

Lees artikel
 

6. Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2018
Dit is de derde uitgave van de monitor ‘Vluchtelingen aan het Werk’, uitgevoerd door KIS in samenwerking met Divosa. Doel van de monitor is om via een online vragenlijst de ontwikkelingen in het gemeentelijk beleid voor de arbeidstoeleiding van statushouders in kaart te brengen.

Download de monitor
 

7. Onderzoek naar sexting onder Marokkaans-Nederlandse tienermeiden
Tienermeiden met een Marokkaanse achtergrond hebben vaker dan andere leeftijdsgenoten negatieve ervaringen met sexting, het maken en online versturen van seksueel getinte beelden. Zij lijken extra kwetsbaar hiervoor. KIS onderzoekt hoe hun moeders door professionele en vrijwillige hulpverleners beter worden ondersteund in de opvoeding om sexting en exposing te voorkomen en aan te pakken. Vier vragen hierover aan KIS-onderzoeker Hanan Nhass.

Lees meer
 

8. Zo pak je discriminatie aan in de klas
Racisme, islamfobie of antisemitisme: de meeste docenten vinden al deze vormen van discriminatie onwenselijk. Maar wat kun je eraan doen? Onderzoekers Ikram Taouanza en Hanneke Felten van KIS spitten meer dan tweehonderd wetenschappelijke artikelen door. Speciaal voor onderwijsprofessionals zetten zij de vijf beste wetenschappelijk onderbouwde tips om discriminatie tegen te gaan op een rijtje.

Naar tips voor onderwijsprofessionals
 

9. Zinvolle stappen naar werk voor vluchtelingen: handreiking en evaluatie-instrument over werkend leren
Geen tijd te verliezen. Het belang dat vluchtelingen zo snel mogelijk aan de slag gaan, is overal doorgedrongen. Hun professionele bijdrage aan de maatschappij begint vaak met vrijwilligerswerk of een stage. Wil dit een zinvolle opstap zijn naar betaald werk, dan is een goede begeleiding op de werkvloer cruciaal. Dat blijkt uit de KIS-handreiking 'Werkend leren als opstap naar werk voor vluchtelingen'.

Lees artikel
 

10. 4 tips om stagegelijkheid te bevorderen
Mbo-studenten met een migratieachtergrond zoeken langer naar een stageplek. Als onderwijsprofessional kun jij een cruciale rol spelen in het bevorderen van gelijke kansen op de stagemarkt. Steeds meer scholen doen dit ook. Ze zetten het thema ‘stagediscriminatie’ op de agenda en gaan op zoek naar oplossingen. Om hen daarbij te helpen geven we vier tips.

Naar tips
 

Wat worden de maatschappelijke thema's en trends van 2019?
Maatschappelijke trends overstijgen natuurlijk een kalenderjaar. Toch is het einde van het jaar een mooi moment om te reflecteren en vooruit te kijken. Zet Nederland in 2019 bijvoorbeeld een stap verder in de discussie over Zwarte Piet? Of hebben we te maken met een heroplevend nationalisme? Zes experts waaronder Domenica Ghidei Biidu, Han Entzinger en Alexander Rinnooy Kan delen hun visie en inzichten. Bekijk de trends.

Jouw bijdrage

4 + 4 =
Geef het antwoord op deze rekenoefening. Voorbeeld voor 1+3: voer 4 in.