Praktijkervaring

Karin de Bruin, landelijk projectleider van project VIP, vertelt dat de training aan drie doelen werkt: persoonlijke oriëntatie, beroepsoriëntatie en werknemersvaardigheden. In de training wordt veel aandacht besteed aan houding en gedrag, en staat zelfredzaamheid centraal. ‘Er wordt geen les gegeven over bijvoorbeeld interculturele communicatie, maar deelnemers krijgen de opdracht om drie Nederlanders aan te spreken en te praten over typisch Nederlandse en Syrische gewoontes op de werkvloer. Met dergelijke praktijkoefeningen worden de deelnemers zelfredzaam gemaakt.’ Ook het betrekken van werkgevers is van cruciaal belang: ‘Zij mogen meewerken in het integratietraject. Zo organiseren ze proefsollicitatiegesprekken met hun werknemers, kunnen deelnemers op werkbezoek en organiseren zij proefervaringsplekken. Zo komen organisaties op een laagdrempelige manier in contact met vluchtelingen en leren zij direct op de werkvloer. Dit zorgt voor een verbetering van de Nederlandse taal en het opbouwen van een netwerk. Als werkgevers deze mensen zien, zien ze ineens veel meer mogelijkheden dan op papier.’ Deelnemers zijn dan ook erg tevreden: ‘Deze cursus geeft mij het vertrouwen dat ik op een zeker moment weer zelfstandig kan leven zonder hulp en een uitkering.’

Ontwikkelaar

Het project is ontwikkeld door VluchtelingenWerk Nederland en mogelijk gemaakt door Het Europese Asiel- Migratie en Immigratiefonds AMIF en de Rabobank Foundation.

Doelgroep

Het project is in principe bedoeld voor alle vluchtelingen die naar Nederland komen.

Doelen en aanpak

Het doel van project VIP is om 1.500 vluchtelingen toe te leiden naar de arbeidsmarkt en zo hun participatie op de arbeidsmarkt bevorderen. Wanneer tijdens de training blijkt dat de kans op betaald werk klein is, wordt gekeken naar andere zinvolle dagbesteding, zoals in het verenigingsleven, bij de kerk of in vrijwilligerswerk. Daar wordt de deelnemer dan bij geholpen.

Aanpak:

  • Het aanbieden van een trainingsprogramma waarbij de deelnemers kerncompetenties leren.
  • Een persoonlijke coach (vrijwilliger) die samen met de deelnemer werkt aan een individueel actieplan, kennismaking met het bedrijfsleven/opleidingen en een opleidingsbudget.
  • Het bedrijfsleven te interesseren voor de doelgroep en het potentieel van vluchtelingen.
  • De (lokale) overheid te overtuigen van de aanpak om vluchtelingen uit de bijstand te houden.

Overdraagbaarheid en evaluatieonderzoek

De methode wordt momenteel overdraagbaar gemaakt. Nu worden best practices gedeeld in een landelijke trainerswerkgroep en ligt er een concepthandleiding met zes basisthema’s en vijf werkvormen per thema, die medio 2017 zal worden vrijgegeven. Het Verwey-Jonker Instituut zal medio 2017 de effectiviteit van het VIP-traject onderzoeken. Omdat bij het schrijven van dit stuk (december 2016) nog bijna niemand het project heeft afgerond, is er nu nog niet veel te zeggen over de resultaten. Wel is al vast te stellen dat deelnemers, gemeenten en werkgevers enthousiast zijn over de aanpak en een aantal deelnemers direct na VIP betaald werk heeft kunnen vinden.

Meer weten?

VluchtelingenWerk
Karin de Bruin, landelijk projectleider
Website project VIP
kdebruin@vluchtelingenwerk.nl
 

Meest gelezen: 
Intro: 
In het project Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP) van VluchtelingenWerk Nederland worden vluchtelingen samen met werkgevers, opleiders en lokale overheid voorbereid op werk. Momenteel nemen er meer dan 500 vluchtelingen in 29 gemeenten deel aan het project. Het streven is dat uiteindelijk 1.500 vluchtelingen worden toegeleid naar vrijwilligerswerk, een opleiding, uitzendwerk of betaald werk.
Afbeelding rechtsboven: