Filter op thema

30 januari 2017

In mijn projecten vraag ik vaak aan vluchtelingen waar zij behoefte aan hebben. Aan welke steun. De antwoorden komen in grote lijnen neer op: doe gewoon normaal. Voelt het niet als normaal, dan kan dit lang negatieve gevolgen hebben. Vooral als een ‘normale’ omgang in de beginperiode mist.

25 januari 2017

Een van de commentaren op de oorzaken van de winst van Donald Trump was dat de democraten druk bezig waren met de vraag over de noodzaak van het hebben van ‘genderneutrale’ toiletten, maar dat ze zich niets gelegen hadden laten liggen aan de deplorabele toestand van de mensen in gebieden die door industrie en overheid in de steek waren gelaten.

11 januari 2017

'Ik herinner me nog goed hoe ik als een zwart jongetje van vier jaar door mijn moeder terechtgewezen werd omdat ik een witte man rechtstreeks had aangekeken toen hij mij aansprak. Nu, 68 jaar later, kijk ik elke witte persoon tijdens een gesprek wel direct in de ogen.'

19 december 2016

Aisha is gevlucht uit Somalië. Ze woont nu drie jaar met haar kinderen in Nederland. Haar oudste zoontje, Hassan, gaat naar de basisschool. Zijn juf heeft haar uitgenodigd voor een gesprek. Want Hassan vertoont ‘moeilijk gedrag’ op school. Aisha wordt verwezen naar de maatschappelijk werkster van het wijkteam. Maar er is miscommunicatie alom.

11 november 2016

Vluchtelingen die statushouder zijn geworden, mogen vijf jaar in Nederland wonen en moeten zo snel mogelijk het azc verlaten. Wat is dan de eerste stap? Woonruimte vinden.

26 oktober 2016

Met terugwerkende kracht beseft de Antilliaans-Nederlandse schrijver Olaf Stomp dat hij in zijn leven soms ineens een Ander was. Laatst moest hij toegeven: ‘Ja, ik heb weleens last van mijn huidskleur.’

11 oktober 2016

Migranten met een visuele beperking die willen participeren in de Nederlandse samenleving komen nogal eens van een koude kermis thuis. De meesten krijgen de kans niet om in Nederland een bestaan op te bouwen dat bij hun interesses en talenten past.

13 september 2016

Bekijk een willekeurig make-over-programma op de tv en je zult zien dat een van de eerste kledingstukken die moet verdwijnen de legging is. Fashionista's pleiten daarom wel eens voor een leggingverbod. Hier moest ik aan denken bij de vele berichten over het boerkiniverbod in Franse badplaatsen.

12 september 2016

Ik wil beginnen met de stelling dat iedereen een migrant zou kunnen zijn. Of zelfs dat iedereen een migrant is zonder zich dat te realiseren. Laten we met de tweede stelling beginnen.

17 augustus 2016

De sociaaleconomische positie van jonge nieuwkomers is niet rooskleurig en hun talent blijft onbenut, dat stelt het Verwey-Jonker Instituut in het onderzoeksrapport "Onderwijs en doorstroom naar de arbeidsmarkt van jonge nieuwkomers in Nederland". Wat we nodig hebben zijn jonge ondernemers die dit land naar een hoger niveau kunnen tillen.