Filter op thema

1 mei 2015

Sociale stabiliteit is echt zo’n begrip waar je cynisch over kan doen: ‘ben je ook zo sociaal stabiel?’ Een beleidsbegrip dat al gauw verkeerd wordt begrepen. Een papieren werkelijkheid die clasht met rauwe alledaagsheid van de straat. ‘Sociaal stabiel? Dream on.’

28 april 2015

Jongeren hebben in Nederland de mogelijkheden om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Toch moeten we erkennen dat sommigen door verschillende religieuze en etnische achtergronden niet altijd hun plek weten te vinden in onze samenleving. Deze jongeren bevinden zich tussen ‘twee werelden’ of ‘twee culturen’ in.

10 april 2015

Mensen die lichtzinnig doen over mode en modebladen heb ik nooit begrepen. Kleding vertelt iets over de drager, over de tijd waarin we leven en kan – net als kunst – een manier zijn om anderen te inspireren. Of wat te leren.

9 april 2015

Ik zie het steeds weer: keuzes gemaakt op basis van te weinig of zelfs verkeerde informatie. Vaak gevoed door gevoelens maar ook door vooroordelen. Dit geldt zowel voor beleidsmakers als voor mensen die besluiten om een toekomst in een ander land op te bouwen.

1 april 2015

Ik ben Charlie. Met deze gedachte woon ik begin maart een bijeenkomst bij in Amsterdam. Aanwezige moslima onderdrukken een snik als zij vertellen hoe zij discriminatoir bejegend zijn in de dagen na de aanslag op de Charlie Hebdo-redactie.

30 januari 2015

Directies en docenten weten niet goed wat ze kunnen doen tegen radicalisering van hun leerlingen. Een gemiste kans omdat scholen, net als de ouders, daarbij bewust of onbewust een belangrijke rol spelen.

19 januari 2015

In Vonk lijken de pleiters voor het recht van beledigen het te winnen van de verdedigers van matiging. De 'beledigingsfundamentalisten' spelen volgens Flemming Rose de tirannie in de kaart door hun 'absurde isgelijkteken tussen kwaadaardige woorden en kwaadaardige daden'.