Interventies

Zoekt u een interventie voor een bepaald vraagstuk rondom integratie en diversiteit? Op deze pagina delen wij interventies die in de diverse databanken effectieve interventies rondom deze thema’s zijn opgenomen. Van alle aanpakken zijn materialen beschikbaar waarmee u zelf aan de slag kunt. De meeste zijn onafhankelijk beoordeeld op hun kwaliteit.
Lees meer over de beoordeling en erkenning.

Filter op thema

-geen-

In het project Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP) van VluchtelingenWerk Nederland worden vluchtelingen samen met werkgevers, opleiders en lokale overheid voorbereid op werk. Momenteel nemen er meer dan 500 vluchtelingen in 29 gemeenten deel aan het project.

Ontwikkelaar
Thema
Nieuwe migratie

Resto VanHarte vindt dat iedereen erbij hoort in de samenleving en wil eenzaamheid en sociaal isolement onder de aandacht brengen en bestrijden. Door mensen met elkaar in verbinding te brengen, zodat zij samen kunnen koken en eten, en vooral zelf kunnen bijdragen aan een leefbare gemeenschap. Er waren in 2016 meer dan 40 Resto’s in 22 steden verspreid door Nederland. Veel van deze locaties zetten zich actief in voor asielzoekers en vluchtelingen die zich in een buurt hebben gevestigd.

Ontwikkelaar
Thema
Nieuwe migratie

De interventie Samen hebben we kracht richt zich op niet-westerse allochtone, (ex-)gedetineerde vrouwen. Het doel is ondersteuning bieden bij hun re-integratie in de Nederlandse samenleving door hen competenties bij te brengen om adequate formele en informele relaties op te bouwen op alle leefgebieden.

Ontwikkelaar
Thema
Inclusie en toegankelijkheid, Sociale stabiliteit

Het project Sport en Vluchtelingen van NOC*NSF, COA, Right to Play en het Kenniscentrum Sport probeert vluchtelingen in opvanglocaties te betrekken bij het sportaanbod in de samenleving. Op COA-locaties zijn sportmedewerkers actief, die als ‘spin in het web’ fungeren tussen het COA en de sportverenigingen in de omgeving. Momenteel loopt het project op zo’n twintig locaties.

Ontwikkelaar
Thema
Nieuwe migratie

Themis is een participatiecursus voor mensen zonder opleiding of met een zeer lage opleiding. Empowerment staat in de cursus centraal. De nadruk wordt gelegd op het verwerven van sociale competenties waarmee mensen hun eigen leven beter richting kunnen geven op basis van zelf gestelde doelen. Deze methode is bij uitstek geschikt voor laagopgeleide vluchtelingen.

Thema
Nieuwe migratie

De ToekomstAcademie biedt voor (ex-)asielzoekers- en vluchtelingenjongeren een alternatieve vorm van ontwikkeling gericht op hun carrière. Door middel van een intensief empowermentprogramma met een wekelijkse training en begeleiding door vrijwillige coaches en maatjes, probeert men de jongeren weer de regie in eigen hand te laten nemen. Er zijn vier ToekomstAcademies in Nederland.

Ontwikkelaar
Thema
Nieuwe migratie

Het voorlichtingsprogramma is gericht op migranten en vluchtelingen vanaf 50 jaar. Doel is hen te ondersteunen bij actief en zelfstandig ouder worden, waarbij zij eigen keuzes maken en bewust nadenken over hun behoeften op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Ontwikkelaar
Thema
Nieuwe migratie, Participatie

Wijktheater zet cultuurparticipatie als middel in om bewoners in 'krachtwijken' te empoweren en verandering in gedrag of opvattingen te stimuleren. Gedurende een jaar werken wijkbewoners onder begeleiding van een regisseur aan een theaterproductie die zij vervolgens ook zelf opvoeren.

Ontwikkelaar
Thema
Participatie

Het Woonatelier is een methode om vooral allochtone groepen te betrekken in discussies en besluiten rondom wijkverbetering. In een Woonatelier praten bewoners in circa tien bijeenkomsten over hun wensen voor hun buurt of wijk.

Ontwikkelaar
Thema
Participatie