Filter op thema

Artikel - 22 maart 2018

Zelfbeschikking, het recht om eigen keuzes te maken, lijkt vanzelfsprekend in een vrije samenleving. Maar dat geldt lang niet voor iedereen. Veel mensen worden door hun omgeving niet geaccepteerd zoals ze zijn. Seksuele diversiteit is vaak een groot taboe. Eergerelateerd geweld, huwelijksdwang komen nog steeds voor. Het Platform Eer en Vrijheid wil nu met regionale bijeenkomsten de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers versterken.

Artikel - 20 maart 2018

94% van de jongeren die discriminatie heeft meegemaakt, maakt daar geen melding van bij een instantie. Volgens veel jongeren heeft dat ‘toch geen zin’. Maar als ze weten bij welke organisatie ze moeten zijn, dan denkt twee derde dat ze eerder stappen gaat zetten. Dat blijkt uit een enquête die is uitgezet door Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) onder 190 jongeren. Van deze jongeren geeft twee derde aan discriminatie te hebben ervaren.

Artikel - 19 maart 2018

Het nieuwe rapport ‘Weerbare meiden. Werkzame mechanismen voor het vergroten van weerbaarheid bij meiden met een migratieachtergrond’ houdt de weerbaarheidsaanpak van diverse organisaties tegen het licht. Onderzoekers Jamila Achahchah en Ikram Taouanza delen de belangrijkste tips.

Artikel - 19 maart 2018

Kinderen in Nederland spelen steeds minder buiten. En in het bijzonder kinderen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Volgens twee experts – een gamemaker en een gezondheidswetenschapper – is kinderen in beweging krijgen een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders, onderwijs, overheden en huisartsen. Maar hoe doe je dat?

Artikel - 16 maart 2018

Ontwikkelingen in Turkije laten de Turkse gemeenschap in Nederland niet onberoerd. Een recent voorbeeld hiervan is de Turkse ingreep in het Syrische Afrin en de spanningen tussen Turken en Koerden. Veel Turkse Nederlanders vragen zich af: ‘In hoeverre willen wij ons eigenlijk laten beïnvloeden door wat er in Turkije gebeurt?

Blog - 16 maart 2018

Schrijver en publicist Celal Altuntas spreekt in zijn blog voor KIS over een aanpassingsprobleem bij een grote groep jongeren met een migratieachtergrond. Altuntas stelt dat zoals nieuwkomers ondersteund worden in het integratieproces, een dergelijke aanpak eveneens zou moeten gelden voor tweede en latere generaties jongeren. Onderzoeker Mehmet Day denkt daar anders over.

Artikel - 15 maart 2018

Veel vluchtelingen hebben weinig informatie gekregen over seksuele gezondheid in hun land van herkomst en zijn onvoldoende bekend met de situatie in Nederland. Daarom heeft Rutgers, het kenniscentrum over seksualiteit Zanzu.nl gelanceerd. 

Artikel - 15 maart 2018

Voor asielzoekers uit landen waar homoseksualiteit strafbaar is, kan het lastig zijn om tijdens de asielprocedure open en gedetailleerd hun verhaal te vertellen. Om LHBT-asielzoekers hierin te ondersteunen ontwikkelde KIS een nieuwe methodiek voor vrijwilligers en (sociaal) professionals.

Artikel - 14 maart 2018

Vrijwel meteen is het duidelijk: de hulpverleners die aanwezig zijn bij het congres over psychotrauma bij migranten en vluchtelingen hunkeren naar kennis. Zij worstelen met vragen als: hoe herken je psychotrauma bij cliënten met een migratieachtergrond? Hoe lang laat je ouders en kinderen wennen aan het nieuwe thuisland voordat je hulp inschakelt?

Artikel - 14 maart 2018

Zorg voor een kwaliteitskader moskeeonderwijs, waarin pedagogische randvoorwaarden staan en dat een verbinding legt met de samenleving. Daarvoor pleit Ahmed Hamdi, onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut.