Filter op thema

Blog - 19 november 2018

Twee maanden lang bleef ik mijn e-mail checken, maar geen reactie. Het laatste wat hij zei was: ‘Ah, maak je niet druk man. Iemand met jouw kwaliteiten is zo aan het werk!’. Ik was het wachten zat en belde hem op. Een jonge Marokkaanse Nederlander verwerkte voor KIS zijn ervaringen in het zoeken naar een passende baan, in een persoonlijke blog.

Artikel - 16 november 2018

De kloof tussen Eritrese nieuwkomers en de Nederlandse samenleving is groot. De inburgering verloopt moeizaam, er is weinig contact met Nederlanders en slechts een enkeling heeft werk. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het SCP.

Artikel - 16 november 2018

Jaarlijks trouwen naar schatting honderden Nederlandse jongeren tegen hun zin. De dwang om te trouwen kan heel subtiel zijn. Huwelijksdwang is daardoor lastig te herkennen voor sociaal professionals en docenten. Om hen te helpen, bracht KIS in 2015 een publicatie hierover uit. De resultaten zijn nu opnieuw gebundeld in een video.

Artikel - 15 november 2018

Vijf jaar geleden landde Zwarte Piet in het hart van het publieke debat. Sindsdien laait elk jaar de felle discussie tussen voor- en tegenstanders op. Het lijkt een jaarlijkse herhaling van zetten, waarbij het onbegrip groeit. Maar wie goed kijkt, ziet dat er behoorlijk wat is veranderd.

Artikel - 15 november 2018

‘Er zijn geen uitreizigers meer en er wordt veel minder over radicalisering gesproken, maar dat betekent niet dat jongeren niet meer radicaliseren', stelt KIS onderzoeker Rozetta Meijer. KIS evalueerde een onderzoeksinstrument voor gemeenten om de voedingsbodems voor radicalisering in kaart te brengen. 

Artikel - 14 november 2018

Gemeenten vinden het soms lastig om met religieuze organisaties samen te werken in de aanpak van maatschappelijke problemen. Waar komt deze ‘religieuze kramp’ vandaan en hoe kunnen we dit oplossen? KIS ging hierover in gesprek met onderzoeker Hans Bellaart.

Artikel - 9 november 2018

KIS organiseert een bijeenkomst op 14 december 2018 waarbij we in gesprek gaan met experts over de vraag hoe een idee uitgewerkt kan worden tot een goed onderbouwde interventie. Ook presenteert KIS een ‘wat werkt dossier’.

Artikel - 9 november 2018

De vaak grote diversiteit onder cliënten vormt een uitdaging voor sociaal professionals. Om hen te ondersteunen heeft KIS een nieuwe e-learningmodule intercultureel vakmanschap ontwikkeld voor het sociaal domein. ‘Het gaat om een combinatie van houding, vaardigheden, en kennis’, stelt projectleider Jamila Achahchah.

Artikel - 7 november 2018

‘Bewustwording is het allerbelangrijkst’. In de aanpak van discriminatie is dit een belangrijke principe. Veel antidiscriminatie-methoden in het onderwijs zijn erop gericht dat leerlingen zich bewust worden van hun eigen vooroordelen en stereotiepe beelden.

Artikel - 2 november 2018

In Nederland is er een tekort aan islamitische pleegouders. Dit heeft tot gevolg dat kinderen met een islamitische achtergrond vaak niet passend geplaatst kunnen worden. In het kader van de Week van de Pleegzorg ging KIS in gesprek met Paul Donkers van Stichting Jeugdformaat en pleegouders Mohammed Yaqini en Selma Vural.