Filter op thema

Artikel - 16 mei 2018

De inclusieve samenleving is als een feestje. Je nodigt statushouders uit om te komen: dat is stap één. Maar vraag je hem of haar vervolgens ook ten dans? Mag hij of zij echt meefeesten? Die vraag stelde Ruud Antonius (voorzitter netwerk wereldburgers van de FNV) op het podium voor een volle zaal belangstellenden voor de jaarbijeenkomst van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Het thema van de bijeenkomst in het Haagse The Student Hotel was ‘Samen werken, samen leven’. 

Artikel - 15 mei 2018

De vraag naar de verhouding tussen samen werken en samen leven, staat centraal in dit derde jaarbericht van KIS. Ons uitgangspunt is dat de samenleving, die haar diversiteit productief weet te maken, uiteindelijk de beste papieren heeft voor de toekomst. Maar zo eenvoudig is dat niet, diversiteit productief maken. De ontvankelijkheid van de samenleving lijkt vaak toch tekort te schieten, wat kan leiden tot demotivering en afhaken. 

Artikel - 13 mei 2018

In Nederland heb je als individu het recht om keuzes te maken over je eigen leven. Zelfbeschikking gaat over het kunnen en mogen maken van die eigen keuzes. Maar in sommige gemeenschappen is dit geen vanzelfsprekendheid.

Artikel - 9 mei 2018

De groep (zorgwekkende) ‘jongeren buiten beeld’ is moeilijk te bereiken en te activeren, maar het is niet onmogelijk. Er zijn verschillende manieren om deze groep toch te bereiken, te activeren en naar een opleiding of werk te plaatsen. 

Artikel - 9 mei 2018

Er is een groep van ruim 65.000 jongeren die onder de radar van overheidsinstellingen blijft. Hoe kunnen deze instellingen deze ‘jongeren buiten beeld’ bereiken en activeren? 

Blog - 3 mei 2018

Nieuwkomers moeten zich aanpassen, wordt vaak gezegd. Maar journalist Ester Meerman weet uit ervaring dat het zo makkelijk niet is. Je aanpassen in een samenleving die haaks staat op veel van jouw overtuigingen en waar dingen die voor jou vanzelfsprekend zijn er niet toe doen, of zelfs verboden zijn, is erg lastig.

Artikel - 30 april 2018

Hoe komt het dat opvoedondersteuners en migrantenorganisaties elkaar zo moeilijk weten te vinden? En hoe kun je zorgen dat ze elkaar kunnen versterken? Elena Ponzoni deed hier uitvoerig onderzoek naar en vertelde hierover tijdens het afscheidssymposium van Trees Pels als bijzonder hoogleraar Opvoeden in de multi-etnische stad (Vrije Universiteit).

Artikel - 25 april 2018

Vluchtelingen vluchten niet voor niets. Vaak komen zij naar Nederland vanwege oorlog, geweld of een natuurramp waarbij ze een of meer geliefden zijn verloren. In die gevallen kan er sprake zijn van traumatische rouw. Wat is dat precies? En hoe herken je het?

Artikel - 23 april 2018

Antisemitisme, racisme en discriminatie komen overal in Europa voor. Dit beïnvloedt het leven van jongeren. Stories that Move laat leerlingen nadenken over diversiteit en discriminatie. Het gratis lesmateriaal bestaat uit 5 leerpaden met informatie, opdrachten en levensverhalen. 

Artikel - 20 april 2018

Mbo-studenten met een migratieachtergrond zoeken langer naar een stageplek. Als onderwijsprofessional kun jij een cruciale rol spelen in het bevorderen van gelijke kansen op de stagemarkt. We geven vier tips.