Filter op thema

Artikel - 10 juli 2018

Maak gebruik van rolmodellen, ga uit van gelijkwaardigheid en respect in de bejegening en durf sociale media in te zetten om de beeldvorming van de politie bij jongeren in een gunstige richting te bewegen. Dat zijn enkele adviezen uit de handreiking van Kennisplatform Integratie & Samenleving. 

Artikel - 4 juli 2018

Bijna de helft van jongeren met een migratieachtergrond in Nederland heeft met discriminatie te maken. Hoe maak je jongeren weerbaar tegen discriminatie? Wat werkt nu echt in de praktijk? KIS biedt inzicht in de werkzame elementen van weerbaarheidstrainingen. 

Artikel - 3 juli 2018

Wat werkt in het weerbaar maken van jongeren met een migratieachtergrond tegen discriminatie? Het Kennisplatform Integratie & Samenleving deed onderzoek naar de werkzame elementen.

Artikel - 29 juni 2018

Vier vragen, vier antwoorden. Dit keer aan George Tobal (32), artistiek leider van George & Eran Producties. Tobal speelt samen met Eran Ben-Michaël in de komische theatervoorstelling George & Eran worden racisten.

Blog - 26 juni 2018

Statistieken zijn onschuldig. Maar aan de conclusies die eruit getrokken worden, kan een luchtje zitten. Dat is niet anders bij het laatste advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over de verscheidenheid naar herkomst. De fijnproevers van dikke rapporten hebben twee opties: een mening vellen op basis van de statistieken of de conclusies van de onderzoekers met een korreltje zout nemen.

Blog - 26 juni 2018

In zijn zoektocht naar de oorzaak van integratieproblemen, komt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) uit bij nieuwkomers met een migratieachtergrond. Maar het gaat mis aan de top van instituties, waar men vooral probleemdossiers en achterstand ziet.  

Artikel - 26 juni 2018

Binnen het onderwijs en hulpinstellingen is er niet altijd voldoende aandacht voor hulpverlening aan lesbische vrouwen, homomannen, biseksuele en transgender personen. Ook is er soms weinig oog voor discriminatie en uitsluiting van deze groep. Dit blijkt uit verkennend onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

Artikel - 25 juni 2018

Onlangs vierde The Black Archives haar driejarig bestaan. Dit unieke historisch archief in Amsterdam bevat inmiddels duizenden boeken, documenten en objecten rondom onder meer racisme, slavernijverleden, gender en feminisme. 

Artikel - 21 juni 2018

Het incident in Den Haag waarbij een Syrische man begin mei instak op drie voorbijgangers schudt alles en iedereen wakker. Aandacht voor psychische problemen van nieuwkomers in Nederland is essentieel. 

Artikel - 20 juni 2018

Polarisatie en radicalisering doen zich vaak lokaal voor en stellen gemeenten daarom voor flinke uitdagingen. De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS), onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft een handreiking uitgebracht die gemeenten ondersteunt bij het tegengaan van polarisatie en radicalisering.