Filter op thema

Artikel - 3 april 2018

Tijdens het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis in 2015 liep het onder andere in Geldermalsen, Heesch, Woerden en Steenbergen volledig uit de hand tijdens raadsvergaderingen en inwonersavonden over de opvang van nieuwkomers. Inmiddels zijn sommige van de toen aangekondigde asielzoekerscentra al weer gesloten. Dit vormde de aanleiding voor journalist Dennis l'Ami om een kijkje te nemen in Ermelo.

Blog - 29 maart 2018

Om inclusie in de samenleving te bevorderen is het van belang om 'normalisering' tegen te gaan. Om je te verzetten tegen hersenspoelende dominante beelden die we allemaal maar als 'normaal' accepteren, moet je juist alles een beetje opschudden. Blogger Maria Charlotte Rast heeft een advies: 'Doe niet normaal. Doe gek!'

Artikel - 27 maart 2018

Werk leidt tot ontplooiing en ontmoeting. En werk kun je opvatten als de motor voor de integratie en participatie van vluchtelingen en andere nieuwkomers en van alle burgers in Nederland. Wat is voor succesvol samenleven nog meer nodig?

Artikel - 26 maart 2018

Onderwijs vergroot de kansen op werk. Dat geldt eens te meer voor jongvolwassen statushouders. Maar instromen in mbo en hoger onderwijs blijkt voor velen van hen lastig. ROC Mondriaan werkt met een succesvol schakelprogramma. Projectleider Mirjam Stommen: ‘Het zijn modelstudenten.’

Artikel - 22 maart 2018

Zelfbeschikking, het recht om eigen keuzes te maken, lijkt vanzelfsprekend in een vrije samenleving. Maar dat geldt lang niet voor iedereen. Veel mensen worden door hun omgeving niet geaccepteerd zoals ze zijn. Seksuele diversiteit is vaak een groot taboe. Eergerelateerd geweld, huwelijksdwang komen nog steeds voor. Het Platform Eer en Vrijheid wil nu met regionale bijeenkomsten de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers versterken.

Artikel - 20 maart 2018

94% van de jongeren die discriminatie heeft meegemaakt, maakt daar geen melding van bij een instantie. Volgens veel jongeren heeft dat ‘toch geen zin’. Maar als ze weten bij welke organisatie ze moeten zijn, dan denkt twee derde dat ze eerder stappen gaat zetten. Dat blijkt uit een enquête die is uitgezet door Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) onder 190 jongeren. Van deze jongeren geeft twee derde aan discriminatie te hebben ervaren.

Artikel - 19 maart 2018

Het nieuwe rapport ‘Weerbare meiden. Werkzame mechanismen voor het vergroten van weerbaarheid bij meiden met een migratieachtergrond’ houdt de weerbaarheidsaanpak van diverse organisaties tegen het licht. Onderzoekers Jamila Achahchah en Ikram Taouanza delen de belangrijkste tips.

Artikel - 19 maart 2018

Kinderen in Nederland spelen steeds minder buiten. En in het bijzonder kinderen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Volgens twee experts – een gamemaker en een gezondheidswetenschapper – is kinderen in beweging krijgen een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders, onderwijs, overheden en huisartsen. Maar hoe doe je dat?

Artikel - 16 maart 2018

Ontwikkelingen in Turkije laten de Turkse gemeenschap in Nederland niet onberoerd. Een recent voorbeeld hiervan is de Turkse ingreep in het Syrische Afrin en de spanningen tussen Turken en Koerden. Veel Turkse Nederlanders vragen zich af: ‘In hoeverre willen wij ons eigenlijk laten beïnvloeden door wat er in Turkije gebeurt?

Blog - 16 maart 2018

Schrijver en publicist Celal Altuntas spreekt in zijn blog over een aanpassingsprobleem bij een grote groep jongeren met een migratieachtergrond. Onderzoeker Mehmet Day denkt daar anders over.