Filter op thema

Artikel - 13 juni 2017

Dertig tot veertig procent van de geradicaliseerde eenlingen die tot een aanslag komt, heeft psychische problemen. Ggz-hulpverleners spelen daarom in potentie een belangrijke rol bij de vroegtijdige signalering van radicalisering. De training Werken met Solistische Dreigers in de Zorg kan hen hierbij ondersteunen.

Artikel - 13 juni 2017

Hoe bevorder je de arbeidsparticpatie van statushouders? Op uitnodiging van K!X Works kwamen onlangs ruim vijftig professionals van gemeenten, onderwijs, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven bijeen om kennis uit te wisselen. Lees hier het verslag.

Artikel - 13 juni 2017

Mbo-studenten met een migratieachtergrond hebben regelmatig te maken met stagediscriminatie. Wat kun je hier als onderwijsprofessional tegen doen? KIS intensiveert vanaf september het aanbod van de Startbijeenkomst stagediscriminatie.

Blog - 2 juni 2017

Ook in teams van docenten en andere professionals bestaat er wij-zij-denken en discriminatie. Om dat tegen te gaan, is het volgens KIS-programmaleider Annemarie van Hinsberg hoog tijd dat teams tot een gedeelde visie komen over wat wel en niet acceptabel is.

Artikel - 1 juni 2017

Het boek Hallo witte mensen van Anousha Nzume deed nogal wat stof opwaaien. Journalist Dennis l’Ami vraagt zich af waarom het zo moeilijk te erkennen is dat de Nederlandse geschiedenis en samenleving racistische trekken kent. Hij praat erover met leerlingen van een vmbo.

Artikel - 1 juni 2017

Artikelen over vluchtelingen zijn afgelopen maand veel gelezen: van het ondersteunen van werkgevers bij het aannemen van statushouders tot een reportage in Montfoort over hoe inwoners zich aanpassen als Syrische buren naast hen komen wonen.

Artikel - 31 mei 2017

De film Gedeelde Trots over drie Sinti- en Roma-vrouwen gaat op 15 juni 2017 in première op het Cineblend Festival in Amsterdam.

Artikel - 26 mei 2017

Ouders met een migratieachtergrond hebben soms specifieke opvoedvragen. Bijvoorbeeld wanneer tieners in de samenleving meer vrijheid krijgen dan ouders prettig vinden. KIS ontwikkelde een teambijeenkomst zodat professionals ouders bij dit soort vragen kunnen ondersteunen.

Artikel - 22 mei 2017

Veel werkgevers staan er open voor om vluchtelingen in dienst te nemen, maar hebben vaak veel vragen over het in dienst mogen nemen van statushouders. Ze hebben hiervoor ondersteuning en informatie nodig van gemeenten. Dat blijkt uit een verkenning van KIS.

Artikel - 21 mei 2017

Binnen 24 uur een match tussen een vragensteller en een expert. Het Nijmeegse Netwerk Cultuursensitief Werken slaat aan en krijgt ook landelijk steeds meer aandacht. 'Als ik voor het netwerk bezig ben, stel ik de klant centraal en zet ik mijn Jeugdbeschermingspetje af.'