Filter op thema

Artikel - 31 mei 2018

KIS publiceert twee publicaties over This is me! Het project rond jongeren met een migratieachtergrond. Rozetta Meijer en Sahar Noor beantwoorden vier vragen over This is Me en de publicaties.

Artikel - 31 mei 2018

Gemeenten en andere organisaties moeten beter zicht krijgen op de diversiteit en verscheidenheid van burgers binnen de eigen gemeente. Ze moeten kennis over  de lokale diversiteit ontwikkelen en op een toegankelijke manier beschikbaar maken. Dat stelt de WRR, de Wetenschappelijk Raad voor  het Regeringsbeleid in een deze week gepresenteerd advies met de titel ' De nieuwe verscheidenheid'.

Blog - 29 mei 2018

Activisme. Een containerbegrip voor activiteiten die bijdragen aan een betere wereld. Een vlees- en alcoholvrij dieet, een Geert Wilders- en Zwarte Pietvrije maatschappij, een hetero- en homovrije samenleving, geen vluchtelingenproblematiek en een ozonlaag zonder gaten. Een wereld zonder terrorisme, oorlog, milieuvervuiling, rokers. Noem het maar op, of mensen maken zich er hard voor.

Blog - 28 mei 2018

Het wordt warm vandaag. Er is sportdag op school. Mijn zoon is aan het vasten. Tja, wat nu? Zou ik mijn zoon ziek melden? Of gewoon naar school sturen. Want vasten kan eigenlijk geen excuus zijn om niet naar school te gaan toch? Met dit dilemma zat ik vanochtend.

Artikel - 24 mei 2018

De komende vijf jaar gaat de alliantie ‘Verandering van binnenuit’ aan de slag. Het doel is meer veiligheid, gelijkheid en acceptatie van vrouwen en LHBTI’s binnen migranten- en vluchtelingengemeenschappen. Verandering van binnenuit bestaat grotendeels uit organisaties voor en door mensen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond. Ahmet Azdural van Inspraakorgaan Turken en Olave Basabose van DoetankPeer leggen uit waarom deze alliantie zo’n enorme kans is, hoe zij hun doelen willen bereiken en hoe Movisie daarbij ondersteunt.

Blog - 24 mei 2018

Identiteitspolitiek heeft momenteel een slechte naam. Verschillende columnisten trekken hard van leer tegen bewegingen, in het bijzonder bewegingen vanuit mensen van kleur en van mensen van migrantenafkomst, die opkomen voor hun rechten.

Artikel - 16 mei 2018

De inclusieve samenleving is als een feestje. Je nodigt statushouders uit om te komen: dat is stap één. Maar vraag je hem of haar vervolgens ook ten dans? Mag hij of zij echt meefeesten? Die vraag stelde Ruud Antonius (voorzitter netwerk wereldburgers van de FNV) op het podium voor een volle zaal belangstellenden voor de jaarbijeenkomst van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Het thema van de bijeenkomst in het Haagse The Student Hotel was ‘Samen werken, samen leven’. 

Artikel - 15 mei 2018

De vraag naar de verhouding tussen samen werken en samen leven, staat centraal in dit derde jaarbericht van KIS. Ons uitgangspunt is dat de samenleving, die haar diversiteit productief weet te maken, uiteindelijk de beste papieren heeft voor de toekomst. Maar zo eenvoudig is dat niet, diversiteit productief maken. De ontvankelijkheid van de samenleving lijkt vaak toch tekort te schieten, wat kan leiden tot demotivering en afhaken. 

Artikel - 13 mei 2018

In Nederland heb je als individu het recht om keuzes te maken over je eigen leven. Zelfbeschikking gaat over het kunnen en mogen maken van die eigen keuzes. Maar in sommige gemeenschappen is dit geen vanzelfsprekendheid.

Artikel - 9 mei 2018

De groep (zorgwekkende) ‘jongeren buiten beeld’ is moeilijk te bereiken en te activeren, maar het is niet onmogelijk. Er zijn verschillende manieren om deze groep toch te bereiken, te activeren en naar een opleiding of werk te plaatsen.