Filter op thema

Artikel - 21 juni 2018

Het incident in Den Haag waarbij een Syrische man begin mei instak op drie voorbijgangers schudt alles en iedereen wakker. Aandacht voor psychische problemen van nieuwkomers in Nederland is essentieel. 

Artikel - 20 juni 2018

Om stipt 0.00 uur klonk zaterdag 16 juni in Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Utrecht het startschot voor de Nacht van de vluchteling. Zo’n 5200 mensen maakten in het holst van de nacht een tocht van 40 kilometer om aandacht te vragen voor vluchtelingen en om geld op te halen voor noodhulp aan deze kwetsbare groep.

Artikel - 14 juni 2018

‘Als ik weet hoe de situatie in het echt is, weet ik dan ook beter hoe ik kan helpen?’, vroeg Maarten Hunink (34) zich af. En zo kwam hij tot het besluit om te gaan helpen in een vluchtelingenkamp in Griekenland. 

Artikel - 14 juni 2018

Hoe activeer en versterk je de samenwerking en dialoog tussen de lokale netwerken van en voor EU-migranten? Die vraag stond aan de basis van een onlangs afgerond project waarin KIS en stichting Lize samenwerkten.

Artikel - 8 juni 2018

De rol van de vrouw en hoe zij zich dient te gedragen is binnen verschillende culturen een heikel onderwerp. De seksuele moraal in bijvoorbeeld hindoestaanse en islamitische gemeenschappen en met name het verschil in de positie van mannen en vrouwen, wordt veelal ter discussie gesteld.

Artikel - 7 juni 2018

Vandaag start een landelijke campagne die huwelijksdwang en achterlating moet voorkomen.

Blog - 4 juni 2018

Woordkunstenaar Atta de Tolk (echte naam: Fouad Bechara) tekende tijdens onze jaarbijeenkomst de sfeer op in een spoken word column. Hij blikt daarin terug op KIS in 2017 en kijkt met een open blik naar 2018.

Artikel - 31 mei 2018

Gemeenten en andere organisaties moeten beter zicht krijgen op de diversiteit en verscheidenheid van burgers binnen de eigen gemeente. Ze moeten kennis over  de lokale diversiteit ontwikkelen en op een toegankelijke manier beschikbaar maken. Dat stelt de WRR, de Wetenschappelijk Raad voor  het Regeringsbeleid in een deze week gepresenteerd advies met de titel ' De nieuwe verscheidenheid'.

Blog - 3 mei 2018

Nieuwkomers moeten zich aanpassen, wordt vaak gezegd. Maar journalist Ester Meerman weet uit ervaring dat het zo makkelijk niet is. Je aanpassen in een samenleving die haaks staat op veel van jouw overtuigingen en waar dingen die voor jou vanzelfsprekend zijn er niet toe doen, of zelfs verboden zijn, is erg lastig.

Artikel - 30 april 2018

Hoe komt het dat opvoedondersteuners en migrantenorganisaties elkaar zo moeilijk weten te vinden? En hoe kun je zorgen dat ze elkaar kunnen versterken? Elena Ponzoni deed hier uitvoerig onderzoek naar en vertelde hierover tijdens het afscheidssymposium van Trees Pels als bijzonder hoogleraar Opvoeden in de multi-etnische stad (Vrije Universiteit).