Filter op thema

Artikel - 17 juli 2018

'Er zijn nog zoveel vragen rondom oudere migranten, ik wil deze groep een stem geven, ook in de wetenschap’, stelt Tineke Fokkema, die onlangs benoemd is tot bijzonder hoogleraar Ageing, Families en Migration aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Artikel - 10 juli 2018

Maak gebruik van rolmodellen, ga uit van gelijkwaardigheid en respect in de bejegening en durf sociale media in te zetten om de beeldvorming van de politie bij jongeren in een gunstige richting te bewegen. Dat zijn enkele adviezen uit de handreiking van Kennisplatform Integratie & Samenleving. 

Artikel - 4 juli 2018

Bijna de helft van jongeren met een migratieachtergrond in Nederland heeft met discriminatie te maken. Hoe maak je jongeren weerbaar tegen discriminatie? Wat werkt nu echt in de praktijk? KIS biedt inzicht in de werkzame elementen van weerbaarheidstrainingen. 

Artikel - 3 juli 2018

Wat werkt in het weerbaar maken van jongeren met een migratieachtergrond tegen discriminatie? Het Kennisplatform Integratie & Samenleving deed onderzoek naar de werkzame elementen.

Artikel - 29 juni 2018

Vier vragen, vier antwoorden. Dit keer aan George Tobal (32), artistiek leider van George & Eran Producties. Tobal speelt samen met Eran Ben-Michaël in de komische theatervoorstelling George & Eran worden racisten.

Artikel - 26 juni 2018

Binnen het onderwijs en hulpinstellingen is er niet altijd voldoende aandacht voor hulpverlening aan lesbische vrouwen, homomannen, biseksuele en transgender personen. Ook is er soms weinig oog voor discriminatie en uitsluiting van deze groep. Dit blijkt uit verkennend onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

Artikel - 25 juni 2018

Onlangs vierde The Black Archives haar driejarig bestaan. Dit unieke historisch archief in Amsterdam bevat inmiddels duizenden boeken, documenten en objecten rondom onder meer racisme, slavernijverleden, gender en feminisme. 

Artikel - 21 juni 2018

Het incident in Den Haag waarbij een Syrische man begin mei instak op drie voorbijgangers schudt alles en iedereen wakker. Aandacht voor psychische problemen van nieuwkomers in Nederland is essentieel. 

Artikel - 20 juni 2018

Polarisatie en radicalisering doen zich vaak lokaal voor en stellen gemeenten daarom voor flinke uitdagingen. De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS), onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft een handreiking uitgebracht die gemeenten ondersteunt bij het tegengaan van polarisatie en radicalisering.  

Artikel - 20 juni 2018

Om stipt 0.00 uur klonk zaterdag 16 juni in Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Utrecht het startschot voor de Nacht van de vluchteling. Zo’n 5200 mensen maakten in het holst van de nacht een tocht van 40 kilometer om aandacht te vragen voor vluchtelingen en om geld op te halen voor noodhulp aan deze kwetsbare groep.