Filter op thema

Artikel - 15 februari 2018

Vier vragen, vier antwoorden. Ditmaal met Sahar Noor verrichte onderzoek naar de vrome activiteiten van geboren en bekeerde moslimvrouwen in Nederland en België.

Artikel - 8 februari 2018

Vluchtelingenvrouwen hebben minder kans op werk dan mannen. Door een lagere arbeidsparticipatie lopen zij het risico om in een isolement te raken, wat de kans vergroot om slachtoffer te worden van huiselijk of eergerelateerd geweld.

Artikel - 2 februari 2018

De meeste onderwijsprofessionals vinden discriminatie onwenselijk. Maar hoe ga je het tegen? KIS-onderzoekers Ikram Taouanza en Hanneke Felten zetten de vijf beste wetenschappelijk onderbouwde tips op een rijtje.

Artikel - 1 februari 2018

Twijfelt u als professional aan het nut van diversiteitsproof werken voor sociale wijkteams? Of heeft u wellicht collega's die dat doen? KIS-onderzoekers Hans Bellaart, Ahmed Hamdi, Mehmet Day en Jamila Achahchah hebben de zeven meest gehoorde argumenten die gemeenten en wijkteams ervan weerhouden om aandacht te besteden aan diversiteitsproof werken op een rijtje gezet én voorzien van tegenargumenten.

Artikel - 29 januari 2018

Bewoners met een migratieachtergrond worden vaak niet tijdig bereikt door de vrijwillige hulpverlening. Om sociale wijkteams en gemeenten te ondersteunen om hun hulp te verbeteren, lanceert KIS vandaag het diversiteitskader Wijkteams voor álle doelgroepen effectief. 

Artikel - 18 januari 2018

Vrouwen met een migratieachtergrond komen sneller in een afhankelijke relatie en rechtspositie terecht. Dat maakt hen bijvoorbeeld vatbaarder voor huiselijk geweld, eergerelateerd geweld of isolatie. Op dit gebied is er veel wetenschappelijk onderzoek verricht, maar hoe vertaal je dit naar de praktijk?

Artikel - 15 januari 2018

Nieuwe romans waarin de migratiemotieven en ervaringen van nieuwkomers in het Westen worden beschreven. Voormalig UAF-medewerker Erik van den Bergh selecteert er 6 voor je.

Artikel - 12 januari 2018

Hoe richt je vrijwilligerswerk, (taal)stages en werkervaringsplaatsen voor vluchtelingen zo in dat het daadwerkelijk hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot? De nieuwe handreiking van KIS ‘Werkend leren als opstap naar werk voor vluchtelingen beantwoord deze vragen en meer. 

Artikel - 8 januari 2018

Binnen de hulpverlening blijkt praten over seksuele - en genderdiversiteit nog niet vanzelfsprekend te zijn. Om daar meer inzicht in te krijgen is KIS op zoek naar hulpverleners die geïnterviewd willen worden over toegankelijke hulpverlening voor LHBT-cliënten. 

Artikel - 19 december 2017

Het idee dat veel Nederlanders, zowel voor - als tegenstanders, een fel standpunt innemen over de diverse samenleving blijkt onwaar. KIS-onderzoekers spraken intensief met een dwarsdoorsnede van de bevolking. Lees de belangrijkste conclusies uit de publicatie Bezorgdheid en Veerkracht.