Dat hangt af van het soort problemen dat er speelt in een gemeente. Kennisplatform Integratie & Samenleving ontwikkelde een onderzoeksinstrument dat deze problemen blootlegt.

Zo kan uit de analyse blijken dat er bijvoorbeeld behoefte is aan opvoedondersteuning, waarbij aandacht wordt besteed aan hoe je kinderen meer weerbaar tegen radicale invloeden maakt. Of dat er in bepaalde wijken sprake is van een criminogene straatcultuur, waarin jongeren kwetsbaar zijn voor negatieve invloeden.

De aanpak van deze problemen kan dan bestaan uit verschillende onderdelen zoals jongeren begeleiden naar werk en opleiding, richting regulier sportaanbod of het inzetten van positieve rolmodellen.

Anderen bekeken ook

  • Het instrument brengt risico’s en mogelijkheden in beeld, bij jongeren met een islamitische achtergrond en bij hun omgeving. De kennis die gemeenten...
    Bekijk