Via de Buurtmonitor Integratie zijn gegevens beschikbaar over de sociaaleconomische integratie van migranten op buurtniveau. De monitor bevat informatie over demografie, onderwijs, arbeid & inkomen, wonen & woonomgeving, zorg & welzijn en criminaliteit voor autochtoon, niet-westers en westers, waarbij de categorieën niet-westers en westers verder zijn op te splitsen. Medewerkers van ministeries, gemeenten en maatschappelijke hulpverleners hebben alle gegevens in één monitor vrij beschikbaar.

Op het terrein van integratie wordt het beleid in toenemende mate lokaal gevormd. Lokale kennis over de positie van migranten is dan onmisbaar. Om in deze behoefte te voorzien heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door ABF Research de Buurtmonitor Integratie laten ontwikkelen.

De Buurtmonitor Integratie is gebaseerd op registergegevens die bij het CBS beschikbaar zijn, verrijkt met herkomstgegevens uit de Basisregistratie Personen. In verband met privacyrichtlijnen worden uitsluitend geanonimiseerde waarden getoond die op tenminste tien personen zijn gebaseerd.