Door mbo-studenten die mee hebben gewerkt aan ons onderzoek Gelijke kansen op gelijke stages wordt het niveau van hun opleiding als voornaamste reden aangegeven dat ze het gevoel hebben dat ze geen gelijke kansen hebben bij het zoeken naar een stage. Dat heeft te maken met het negatieve imago van het mbo. Werkgevers geven, volgens studenten, de voorkeur aan de stagiaires van het hbo. En ze geven ook aan dat ze liever ouderejaars hebben dan eerstejaars, liever niveau 4 dan niveau 2.

Lees meer over stagediscriminatie en onze onderzoeken in het dossier Stagediscriminatie.