Studenten met een niet-westerse migratieachtergrond moeten meer moeite om een stageplek te vinden in vergelijking met studenten met een Nederlandse achtergrond. Deze moeten meer brieven schrijven en zijn langer op zoek naar een stageplek. Studenten lijken te berusten in het idee dat discriminatie een rol speelt en reageren hierop door bijvoorbeeld bij bepaalde bedrijven niet te solliciteren.

Het gevoel van ongelijke kansen speelt vooral bij het zoeken naar een stage. Het zit vooral in de zoektocht. Opvallend is dat ze bijvoorbeeld na evenveel gesprekken als jongeren met een Nederlandse achtergrond een stageplek vinden. Ook tijdens de stageperiode spelen (on)gelijke kansen een veel minder grote rol.

Lees meer over stagediscriminatie en onze onderzoeken in het dossier Stagediscriminatie.

Anderen bekeken ook